CAT ESP

Multes que us carreguen per vehicles que heu venut

14/03/2014
Si vàreu vendre el vostre vehicle a un particular, és el comprador el que té l’obligació de fer el canvi de nom a la Direcció General de Trànsit (DGT). No obstant això, no deixeu d’incloure una clàusula al contracte que estableixi que el comprador us ha d’enviar a la vostra adreça i en el termini de quinze dies una còpia del document que acredita que ha fet aquest canvi de nom. D’aquesta manera, si no ho fes, vosaltres mateixos podríeu anar a la DGT amb el contracte que vàreu signar i comunicar-li la venda del vehicle perquè en prengui nota.

En qualsevol cas, si us arribessin multes de trànsit o l’impost de vehicles de tracció mecànica, que ja correspon pagar al nou propietari del vehicle, li podeu reclamar a ell sempre i quan ho hagueu pagat vosaltres prèviament. Si l’import que reclameu és inferior a 2.000 €, vosaltres mateixos podeu demanar al deganat del jutjat competent un formulari de demanda de judici verbal, explicar els motius de la reclamació i comparèixer al judici sense advocat ni procurador.

Des del Bufet Molina Bosch insistim que val la pena incloure al contracte de venda la clàusula que us permet a vosaltres mateixos comunicar la transmissió del vehicle si no ho fa el comprador en quinze dies. Això us estalviarà molts maldecaps.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación