CAT ESP

He tingut un accident de cotxe. Què cal que tingui en compte?

11/05/2012
Just en el moment en què heu patit un accident de trànsit, i sempre i quan les circumstàncies ho permetin, cal agafar el màxim de dades possibles, com ara les matrícules dels cotxes implicats, les dades dels conductors i les dels testimonis que hagin pogut veure el que ha succeït. Recomanem fer fotografies de la posició en què han quedat els vehicles i dels danys causats.
 
Un cop fet això, haurem d'omplir el formulari de declaració d'accident, en el que hi farem constar totes les dades recopilades. Aquest formulari, que hauran de signar els conductors implicats, s'haurà de fer arribar al nostre corredor o companyia d'assegurances en el termini màxim de set dies des de l'accident.
 
Si la companyia asseguradora considera que hem d'iniciar una reclamació judicial, utilitzarà els seus advocats per tal de dur-la a terme. No obstant això, normalment podrem comunicar a la nostra companyia que preferim que dirigeixi les accions legals un advocat de la nostra confiança. En aquest cas l'asseguradora serà l'encarregada de pagar les despeses amb els límits establerts a la pòlissa.
 
Per al cas que no estiguem d'acord amb la solució que se’ns ha proposat, podrem iniciar pel nostre compte les accions legals que considerem. En cas que el resultat d'aquestes accions ens sigui favorable, i sempre que la pòlissa ho contempli, la companyia asseguradora ens haurà de retornar les despeses del nostre advocat.
He tingut un accident de cotxe. Què cal que tingui en compte?
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación