CAT ESP

Fer testament o no fer-lo. Aquesta és la qüestió

20/04/2012
Val la pena fer testament si volem concretar, per exemple, per qui ha de ser una finca en concret, en comptes de dividir-la a parts iguals; si volem que heredi la nostra parella de fet; si no volem que els hereus es venguin el patrimoni heredat fins que arribin a una certa edat; si volem nomenar administradors dels béns per a fills menors d’edat; si volem excloure a algú de l'herència; si volem establir llegats, etc.
Si no fem testament, la nostra herència es repartirà entre els fills a parts iguals. Si no en tenim, serà hereu el cònjuge. En defecte de fills i cònjuge, hereden els pares, si no els germans, els nebots i, finalment, la Generalitat. Si coincideixen els meus fills i cònjuge, aquest heredarà només el dret d’ús dels béns de l’herència fins a la seva mort, però la propietat serà dels fills.
El testament s’ha de fer a cal notari, però té un preu molt assequible. Si després de fer-lo canvien les nostres circumstàncies personals o familiars, només cal que tornem a la notaria a signar-ne un de nou.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación