CAT ESP

El vostre advocat us ha d’indemnitzar si perd el cas?

09/05/2014

Com tots els professionals, els advocats tenim responsabilitat derivada de les nostres actuacions professionals, però cal matisar aquest concepte.

Moltes vegades el ciutadà formula una queixa en el Col·legi d’Advocats contra el seu advocat quan considera que l’advocat no ha actuat correctament en la defensa dels seus interessos i demana una indemnització per aquesta actuació incorrecta.

Fer-ho d’aquesta manera no comportarà el resultat esperat ja que el fet que el client no estigui satisfet amb l’actuació del seu advocat, ja sigui perquè ha perdut el plet o perquè no li han concedit tot el que demanava o per qualsevol altra raó, no genera automàticament responsabilitat de l’advocat. Només la genera si l’actuació de l’advocat ha estat negligent, per exemple perquè se li ha encarregat presentar una demanda i no ho ha fet, o perquè se li ha passat el termini per presentar-se en un recurs o per reclamar una indemnització al Fons de Garantia Salarial, etc. Aleshores la queixa sí que generarà responsabilitat professional.

Així doncs, la queixa contra l’advocat que generi responsabilitat professional comportarà una sanció del col·legi a l’advocat, però en cap cas significarà que el col·legi obligui l’advocat a que us pagui una indemnització. Només tindreu dret a rebre una indemnització si presenteu una demanda judicial i us donen la raó, o bé si la reclameu a la companyia asseguradora que tots els professionals estem obligats a tenir contractada, i aquesta està disposada a pagar sense anar a judici.

Per tant, des del Bufet Molina Bosch volem que us quedi ben clar que si perdeu un cas, això no comporta automàticament que el vostre advocat us hagi d’indemnitzar, sinó només si ha comès un error o irregularitat greu i li plantegeu una demanda judicial.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación