CAT ESP

Un parent està dilapidant el seu patrimoni a costa de la vostra herència?

30/05/2014

En ocasions, quan hom es fa gran, va perdent facultats mentals fins al punt que no és conscient del que es gasta i com s’ho gasta. Inclús algunes d’aquestes persones són enganyades per persones properes, siguin familiars o no, que els convencen perquè els entreguin quantitats o els facin regals de molt valor. Això pot arribar a ser un problema ja que, depenent de les sortides de diners, es pot arribar a reduir molt l’herència en perjudici dels hereus.

Si us trobeu amb una situació d’aquest tipus, cal que mogueu fitxa ràpidament. S’ha de nomenar un tutor que vetlli pels interessos de la persona que està perdent les facultats mentals. Aquest tutor serà el qui haurà de donar el vist i plau a qualsevol operació de disposició de diners del tutelat.

El tutor sempre estarà supervisat pel ministeri fiscal i pel jutge ja que haurà de retre comptes anualment al jutjat sobre l’evolució del patrimoni del tutelat.

El Bufet Molina Bosch us recomanem que no espereu a que sigui massa tard per incapacitar aquell qui ho necessita. Els jutjats van lents i si actueu ràpid evitareu sorpreses desagradables. Demaneu tots els informes mèdics que calguin i veniu a assessorar-vos sobre com s’ha de tramitar tot això.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación