CAT ESP

Com ho he de fer per cancel•lar els antecedents penals?

04/07/2014

Cancel·lar els antecedents penals és important perquè un antecedent, per exemple, pot complicar l’obtenció d’un visat per viatjar a l’estranger, o pot comprometre la negociació amb el Ministeri Fiscal en cas d’un nou procediment penal. 

En primer lloc per poder cancel·lar els antecedents penals és necessari que transcorri un cert temps des que es va complir la condemna. Aquest temps variarà segons la pena imposada sigui menys o més greu i podrà ser de sis mesos, o de dos, tres o cinc anys. 

Per al cas que la pena no s’hagués arribat a complir perquè el jutge va concedir la suspensió de la condemna, caldrà esperar a complir primer el termini de la suspensió, que pot ser de dos o tres anys. Un cop extingit aquest termini caldrà comptar el temps corresponent per la cancel·lació, des del dia en que la pena hagués quedat complerta. 

El segon requisit és presentar la sol·licitud al Ministeri de Justícia. És important, tot i que també és opcional, presentar junt amb la sol·licitud un certificat del secretari judicial on expliqui que la condemna ja està complerta. 

Des del Bufet Molina Bosch recomanem a les persones que tinguin antecedents penals que en tramitin la seva cancel·lació i que ho facin amb un advocat, perquè sovint pot ser complicat aplicar els terminis que estableix la llei.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación