CAT ESP

La protecció de les treballadores pel fet de ser mares

31/07/2014

La normativa espanyola preveu tota una sèrie de mesures que tendeixen a protegir a les treballadores que estan embarassades o que tenen fills menors d’edat o discapacitats, per tal de conciliar la seva vida familiar amb la laboral. En cada cas caldrà mirar el conveni laboral aplicable a cada feina per saber si s’han establert millores respecte de la normativa estatal.

Així, tota treballadora pot demanar la baixa quan el metge determini que l’embaràs ha entrat en situació de risc. En aquest cas cobrarà el 100% de la base reguladora del seu salari fins que superi el risc o neixi el fill. A partir d’aquest dia, té dret a demanar la baixa per maternitat i, a posteriori, demanar que se li permeti sortir de la feina cada dia durant mitja hora per poder alletar el nadó, o bé acumular aquesta mitja hora diària en un dia concret de la setmana. Superats els nou mesos d’alletament, encara pot demanar una reducció de la seva jornada fins a un màxim de la meitat de la jornada per poder fer-se càrrec del fill fins que aquest compleixi els 12 anys d’edat. En aquest cas, però, la reducció de la jornada comportarà que se li redueixi el salari de forma proporcional.

El Bufet Molina Bosch recomana als empresaris que no acomiadin una treballadora que es trobi en alguna d’aquestes situacions, a menys que tinguin raons de pes acreditades per fer-ho. En cas contrari l’acomiadament serà nul i l’haurà de reincorporar. A les treballadores us advertim que aquesta protecció no és un xec en blanc. Si no esteu de baixa, heu de treballar complint amb totes les vostres responsabilitats. 

Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación