CAT ESP

Qui escull els magistrats del Tribunal Constitucional?

03/10/2014

El Tribunal Constitucional no forma part de la jurisdicció ordinària com la resta de jutjats; es tracta de l’òrgan encarregat de resoldre, entre d’altres qüestions, els recursos d’inconstitucionalitat que es formulin contra les lleis i altres disposicions normatives i actes amb força de llei. Per tant, és qui vetlla perquè les lleis i resta de normes s’adeqüin als articles de la Constitució espanyola.

Però qui el forma aquest Tribunal? Doncs el formen dotze magistrats nomenats pel Rei d’Espanya. D’aquests dotze, quatre ho són a proposta del Congrés dels Diputats i quatre a proposta del Senat, dos a proposta del Govern espanyol i dos a proposta del Consell General del Poder Judicial. Tenint en compte que els vint membres del Consell General del Poder Judicial també han estat escollits directament pel Congrés i el Senat, la influència de les cambres alhora d’elegir els membres del Tribunal constitucional és evident.

Per tant, tot i que és cert que el Tribunal Constitucional està composat per juristes de reconegut prestigi, també ho és que els seus membres els acaben escollint els dos partits polítics majoritaris a les cambres espanyoles, perquè són els que tenen la majoria suficient al Congrés i al Senat per pactar-ho entre ells i decidir-ho. Així doncs, segons governi un partit o un altre la majoria dels integrants d’aquest Tribunal seran més de la corda de l’un o de l’altre.

Varis   
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación