CAT ESP

Com es calcula la pena de multa en els delictes i les faltes?

07/11/2014

Quan un Jutjat de la jurisdicció penal imposa una multa per un delicte o una falta ho fa mitjançant el sistema de dies-multa.

En primer lloc els dies es calculen en funció de la gravetat dels fets, però tenint en compte que el delicte o la falta establert al Codi penal sempre contempla un mínim i un màxim de dies. Per exemple, l’article 634 del Codi penal contempla la pena de 10 dies a 60 dies multa per la desobediència lleu a l’autoritat. Això vol dir que en funció de la gravetat de la desobediència el Jutge condemnarà a un nombre concret de dies multa dintre d’aquests límits.

I en segon lloc, la multa, que és la quota per cada dia de multa imposat. Aquest paràmetre es calcula en funció de la capacitat econòmica del condemnat. Per exemple en el cas anterior, la pena imposada pot ser de 40 dies multa a raó de 4 € diaris (si té poca capacitat econòmica) o 20 € diaris (si la seva capacitat econòmica és superior). En ambdós casos el resultat final s’obtindrà de multiplicar els dies per la quota de multa.

Des del Bufet Molina Bosch recomanem que si us imposen una multa per un assumpte penal la pagueu. En cas contrari, el Jutjat pot arribar a substituir cada dos dies de multa impagats per un dia de presó.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación