CAT ESP

Atenció als documents

03/01/2014
En els procediments de separació o divorci ha passat, i passa, que alguna de les parts, aprofitant que l’altra no hi és a casa, busca entre els documents d’aquest algun que li pugui significar algun avantatge en el procediment per tal d’aconseguir, per exemple, l’atribució de la guarda i custòdia del fill o la filla comuns, o una pensió més elevada.
 
Passa, per exemple, que una de les parts presenta en el procediment judicial de separació o divorci un informe mèdic de l’altre, en el que hi consta que pateix una malaltia que es pot presentar en judici com un inconvenient per cuidar el fill o la filla comuns. Bé, doncs aquesta pràctica de presentar un document d’aquest tipus en un procediment judicial està sancionada pel codi penal ja que significa la comissió d’un delicte de descobriment i revelació de secrets, que està castigat amb una pena de presó d’un a quatre anys.
 
I encara pitjor, si el document que es presenta descobreix aspectes relacionats amb la ideologia, la religió, les creences, la salut, l’origen racial o la vida sexual de l’altre, la pena és de dos anys i sis mesos a quatre anys de presó. En conseqüència, des del Bufet Molina Bosch recomanem que no es presentin en judici aquesta mena de documents ja que poden significar la condemna a una pena de presó d’aquell qui ho presenta i, inclús, de l’advocat o advocada de la part que ho presenta.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación