CAT ESP

Quina responsabilitat penal tenen els menors de catorze anys quan cometen un delicte?

24/04/2015

El Codi penal s’aplica a totes les persones majors d’edat i la Llei de responsabilitat penal dels menors s’aplica als majors de catorze anys però menors de divuit. Per tant, quina responsabilitat se li aplica a un menor de catorze anys?

Doncs als menors de catorze anys se’ls aplicaran les normes sobre protecció de menors que hi ha al Codi civil i a d’altres normes i, per tant, no tindran cap tipus de responsabilitat penal sigui quin sigui el delicte que han comès.

En aquests casos però, el que fa el Ministeri Fiscal és derivar l’assumpte a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) perquè aquesta esbrini quina és la situació familiar del menor i si està en situació de risc o de desemparament. Si és així, poden arribar a treure-li la guarda i custòdia a la família i fer que l’assumeixi la DGAIA, fins que aquesta situació de risc o de desemparament s’acabi o bé assoleixi la majoria d’edat.

Pel que fa a la víctima (o els seus hereus o representants) pot reclamar únicament una indemnització derivada de la responsabilitat civil del menor, és a dir, que se li paguin els danys que li han produït i, com que els progenitors són els responsables dels actes dels seus fills menors, seran ells qui l’hagin de pagar.

Per tant, des del Bufet Molina Bosch us advertim que feu molta pedagogia amb els vostres fills; no només perquè anirà en benefici seu, sinó perquè també us estalviarà perjudicis a vosaltres.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación