CAT ESP

Embargament de la nòmina

19/06/2015

Si ets un assalariat i tens algun deute, has de saber que et poden embargar una part del teu salari net directament de la nòmina, però només aquella part que superi el salari mínim interprofessional, que aquest any és de 648,60 €. Ara bé, l’embargament es farà per trams i en base a uns percentatges, que van des del 30% fins al 90%. En canvi les remuneracions extrasalarials, com poden ser la indemnització per acomiadament, per modificació substancial de condicions laborals, per trasllat... estan excloses d'aquest tractament, és a dir, que es poden embargar totalment, sense tenir en compte els límits que hem esmentat.

Així doncs, si ets empresari, tens l'obligació d’embargar el salari si t’ho demana un jutjat ja que, si no ho fas, estaries cometent un delicte i et podrien condemnar a pagar el deute del treballador de forma solidària.

Per tant, des del Bufet Molina Bosch t’aconsellem que, com a empresari, t’informis bé de quins són els conceptes salarials sobre els quals has d’aplicar l’embargament al treballador, si no vols que t’impliquin en un deute que no és teu.

Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación