CAT ESP

El delicte d’incendi forestal

31/07/2015

El Codi penal estableix que els qui provoquin un incendi forestal se’ls castigarà amb la pena d’un a cinc anys de presó i amb una multa de dotze a divuit mesos, sempre que no hagi existit perill per a la vida o la integritat física de les persones. En aquest últim cas la pena és de deu a vint anys de presó i de dotze a vint-i-quatre mesos de multa.

Aquestes penes, però, són només per aquelles persones que han provocat voluntàriament l’incendi. Per al cas que l’incendi hagi estat provocat per una imprudència el Codi penal estableix que la pena a imposar serà la inferior en grau. Així, per exemple, en el primer cas la pena serà de sis mesos a un any de presó i multa de sis a dotze mesos i en el segon de cinc a deu anys de presó i multa de sis a dotze mesos.

A més a més de les penes de presó i multa que et pugui imposar el jutge, també cal tenir en compte que caldrà indemnitzar a tothom que hagi resultat perjudicat per l’incendi i que aquestes indemnitzacions poden resultar molt elevades si els afectats han perdut a l’incendi immobles, maquinària, vehicles, etc.

Des del Bufet Molina Bosch us recomanem que gaudiu de la muntanya tant com pugueu però que aneu amb molt de compte amb les activitats que hi feu ja que els incendis forestals, amb independència del mal que fan a la natura i a les persones, us poden resultar terriblement cars.

Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación