CAT ESP

Divorci i ús del domicili que no et pertany

02/10/2015

Què passa amb el domicili familiar en cas de ruptura matrimonial, si l'habitatge on resideix la família és propietat totalment o en part d'un tercer (per exemple, dels sogres, d'un cunyat, d'un arrendador, etc.)? ¿Vull dir, el jutge pot atribuir l'ús del domicili a un dels cònjuges perquè el gaudeixi amb els fills comuns, encara que l'immoble no li pertanyi?

La resposta és forçosament negativa perquè no es pot atorgar a l'ocupant de forma gratuïta més drets dels que té, ni gravar la propietat d'un tercer que no té res a veure amb el matrimoni que s'ha dissolt.

Així doncs, des del Bufet Molina Bosch no recomanem aquesta solució, per més que cregueu que si ho poseu en un conveni regulador de mutu acord que després ratifica el jutge, això serà intocable. Qui sigui el propietari i es trobi en aquesta situació, podrà impugnar-ho i llavors el cònjuge afavorit per aquest ús patirà un perjudici que no havia previst al moment de signar el conveni.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación