CAT ESP

La propietat intel·lectual dels treballadors

12/02/2016

Si treballeu per compte d’altri, ja sigui per una persona o per una empresa, i en virtut d’aquesta relació laboral esteu fent creacions literàries, artístiques, científiques, etc., heu de saber que si no pacteu res expressament, esteu cedint en exclusiva a l’empresari tots els drets d’explotació de la vostra creació.

Aquesta cessió, però, no servirà perquè l’empresari pugui fer el que vulgui amb la vostra creació, sinó que l’haurà de destinar per a l’exercici de l’activitat habitual de la pròpia empresa.

Des del Bufet Molina Bosch us recomanem, doncs, que pacteu expressament per escrit les condicions de la cessió a l’empresari dels drets d’explotació de les creacions que feu per a ell. D’aquesta manera deixareu clars els vostres drets sobre aquestes creacions i us evitareu malentesos en cas que la relació laboral s’acabi.

Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación