CAT ESP

El càlcul de la indemnització per acomiadament laboral

26/02/2016

Si vols fer un càlcul aproximat de la indemnització que et correspondria el dia que t’acomiadessin de la feina, tant si es tracta d’un acomiadament improcedent, com si és un acomiadament per causes objectives, cal que tinguis en compte els aspectes següents:

Els dos paràmetres principals són la teva antiguitat real a l’empresa i el salari actual. Pel que fa a l’antiguitat, no és la del teu últim contracte, si resulta que n’has encadenat alguns de temporals sense que entremig t’hagin acomiadat i hagis deixat de treballar per la mateixa empresa. Per tant, has d’agafar l’antiguitat des del primer dia que va començar la relació laboral.

Pel que fa al salari, serà el de l’última mensualitat completa de què disposis. T’has de fixar en el salari brut, és a dir, no el que t’ingressen, sinó el que resulta abans d’aplicar les cotitzacions, les retencions fiscals i el que inclou la prorrata de les pagues extres, i multiplicar-lo per dotze mesos. Ara bé, si resulta que el teu salari inclou bonus o salari variable i altres conceptes d’aquest estil, aleshores el més fàcil és agafar les nòmines dels últims dotze mesos i sumar-les.

Un cop tens el salari anual, el divideixes per 365 dies i obtens el salari diari. Aquest import l’has de multiplicar pel número de dies que et pertoquen d’indemnització, depenent del tipus d’acomiadament, i apliques els límits que operen en cada cas. El número de dies i els límits, però, els explicarem en el proper post del blog del Bufet Molina Bosch.

Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación