CAT ESP

En quins casos l’empresa pot reduir l’incentiu salarial?

09/09/2016

En determinades empreses o llocs de treball és habitual que existeixin pactes particulars o fixats en el conveni, on es determina el càlcul del complement salarial a què té dret el treballador en concepte d’incentiu. Aquest incentiu normalment premia que el treballador compleixi efectivament amb el seu horari de treball i s’absenti el mínim possible.

Ara bé, això no treu que hi ha pactes que no s’admeten, ja que es considera que penalitzen doblement al treballador o bé se li restringeixen drets superiors. Des del Bufet Molina Bosch us en posem alguns exemples.

S’acostuma a admetre que l’empresa pugui reduir l’incentiu si el treballador supera un límit mensual raonable d’absentisme per haver agafat una baixa, encara que estigui plenament justificada. També es permet que es redueixi si el treballador demana un permís d’absència no remunerat. En canvi, no s’admet que l’empresa redueixi l’incentiu quan el treballador demana un permís remunerat, com ara quan es casa o té un fill, per atendre la lactància del nadó, etc.

Així doncs, tan si teniu una empresa com si sou un treballador amb aquest tipus de complement, tingueu present quan es pot reduir o suprimir i quan no, ja que pot portar a moltes confusiones i conflictes col·lectius no desitjats.

En quins casos l’empresa pot reduir l’incentiu salarial?
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación