CAT ESP

Una alternativa per accedir a l’habitatge

14/10/2016

Les figures més arxiconegudes per accedir a un habitatge són la compravenda i el lloguer. Ara bé, des de l’any passat tenim una nova figura a Catalunya híbrida de les dues anteriors. Es tracta de la compravenda temporal.

Diem que és un híbrid perquè es tracta d’una vertadera compra i, per tant, esdevens propietari ple de l’immoble, però per altra banda neix des de l’inici amb un termini final i quan aquest arriba, el dret de propietat retorna al propietari que havia venut.

El funcionament és el mateix que una compravenda normal, és a dir, pagues un preu i et converteixes en propietari, amb dret a hipotecar l’immoble, llogar-lo i quedar-te els lloguers, però sempre mantenint el límit temporal que hagis pactat quan compres, que ha de ser de mínim deu anys i màxim noranta-nou.

A criteri del Bufet Molina Bosch, aquest pot ser un bon instrument per afavorir l’accés a l’habitatge, ja que el preu de compra òbviament serà inferior, serà més fàcil accedir a la hipoteca, permetrà posar al mercat més habitatges que actualment estan buits, etc. Per altra banda, els propietaris venedors d’aquests habitatges temporals podran disposar de certa liquiditat immediata però sense haver de renunciar a recuperar la plena propietat d’allò que transmeten avui.

Per tant, t’animo a que coneguis aquesta figura i ens preguntis els avantatges que et pot oferir de cara a adquirir un habitatge.

Una alternativa per accedir a l’habitatge
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación