CAT ESP

Què he de fer si, per error, m’ingressen diners en el meu compte bancari?

13/01/2017

Si un dia t’adones que, per error, el banc o qualsevol persona t’ha fet un ingrés o una transferència al teu compte bancari, sense que existeixi cap raó per rebre aquesta quantitat, des del Bufet Molina Bosch et recomanem que comuniquis al teu banc que aquests diners no són teus i, per tant, que els retornin al seu legítim propietari.

Et recomanem això perquè, si no ho fas, pots incórrer en un delicte d’apropiació indeguda castigat amb una pena de tres a sis mesos de multa, si la quantitat de diners ingressada supera els 400,00 €, o en un delicte lleu castigat amb una pena de multa d’un a dos mesos, si la quantitat és inferior als 400,00 €.

Igualment, si et trobes una quantitat de diners a qualsevol lloc, cal que ho comuniquis a l’autoritat ja que, encara que et sembli que ningú no ho pot saber, podria molt ben ser que aquells bitllets estiguessin marcats i et poguessin seguir el rastre a mesura que te’ls gastessis, de manera que encara seria més evident que no has tingut cap voluntat de tornar-los.

Però si el que trobes és alguna cosa que té valor artístic, històric, cultural o científic, encara que ho hagis desenterrat en un solar, si no ho entregues i t’enxampen, la pena prevista és de presó, d’entre sis mesos i dos anys.

Tot i així, si decideixes no retornar-ho, que sàpigues que el delicte lleu prescriurà al cap d’un any i la resta al cap de cinc anys des que et van ingressar els diners o te’ls vas trobar.

Què he de fer si, per error, m’ingressen diners en el meu compte bancari?
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación