CAT ESP

L’acomiadament dels alts directius

02/06/2017

Si has de començar a treballar com a directiu en una empresa, tens més llibertat per negociar el teu contracte que no pas la gent que treballa en condicions ordinàries i, per tant, més força per fixar condicions que et siguin més beneficioses.

En aquest sentit, convé tenir molt present com es tancarà la teva relació amb l’empresa en un futur, si és el cas. Pensa que els contractes d’alta direció es regeixen per una normativa específica, que permet que l’empresa et pugui acomiadar unilateralment sense haver de justificar-ho. Això sí, la sortida ha de ser indemnitzada, però només amb set dies per any treballat, i amb un preavís de tres mesos pagats.

El problema està en què sovint en aquests contractes es pacten clàusules per les quals el treballador es compromet a no treballar per a la competència o a no fer-la directament, un cop abandona l’empresa i durant un termini concret. Així doncs, si no tens present aquest punt des d’un bon inici, et pot posar en una situació delicada.

Des del Bufet Molina Bosch et recomanem que tinguis la previsió d’incloure alguna clàusula per la qual milloris la teva futura indemnització, en contraprestació de les prohibicions de concurrència. Ho pots fer amb un increment dels dies per any treballat en el càlcul de la indemnització, o bé amb una disminució del període de no concurrència en funció de la teva antiguitat a l’empresa.

L’acomiadament dels alts directius
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación