CAT ESP

Els centres de bronzejat

16/06/2017

Els centres de bronzejat artificial són establiments comercials ens els quals els consumidors poden utilitzar dispositius d’emissió de raigs ultraviolats per enfosquir la pell. Aquests mateixos dispositius, però, es poden trobar a centres d’estètica, perruqueries, gimnasos, etc.

El personal que s’encarregui de l’activitat ha de tenir la formació sanitària corresponent, i els centres han de disposar de cartells visibles al públic on informin no només de les obligacions de protecció que cal seguir, com ara l’ús d’ulleres de protecció, sinó també les prohibicions i advertiments de seguretat que cal tenir en compte.

Aquesta informació també l’han de facilitar a tots els consumidors mitjançant fulletons informatius.

Els establiments estan obligats a portar un llibre de manteniment dels dispositius d’emissió de raigs ultraviolats  i a sotmetre’ls a una revisió periòdica anual. La realització de la revisió i l’estat correcte del dispositiu cal que constin amb una etiqueta visible a l’aparell de color groc (la de color vermell indica que la màquina és fora de servei).

 

Des del Bufet Molina Bosch recomanem que abans d’utilitzar aquests dispositius comprovis que el centre segueix totes les mesures de seguretat adequades i que efectivament consti l’etiqueta groga corresponent i en vigor.

Els centres de bronzejat
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación