CAT ESP

Què és el Registre de la Propietat?

11/10/2013
El Registre de la Propietat és un organisme la finalitat del qual és controlar la legalitat de les titularitats dels béns immobles. Dit d'una altra manera, és el registre on consta de qui és cada bé immoble, ja sigui una finca rústica o una finca urbana, i en recull l'evolució des que es va inscriure per primer cop (propietaris successius, modificació de límits, gravàmens, etc.).
 
D'aquesta manera, si volem saber de qui és un habitatge o un terreny, ens hem d'adreçar al Registre de la Propietat i consultar la titularitat. El Registre, previ pagament d'uns honoraris, ens lliurarà una nota o un certificat on constaran totes les dades d'aquest habitatge o terreny.
 
A més a més de la titularitat de cada immoble també hi consten les càrregues que té. Què vol dir això? Doncs que si l'immoble té una hipoteca vigent, un embargament o una servitud d'algun tipus, constarà a la fitxa de l'immoble. Per tant, si voleu comprar un terreny, des del Bufet Molina Bosch us recomanem que demaneu un certificat al Registre per tal de comprovar que aquell terreny es troba lliure de càrregues.
 
Per altra banda, si el que tenim és un crèdit pendent amb una persona i l'hem demandat i no té diners però sí té un bé immoble, podem demanar al Jutjat que embargui aquest immoble, ho faci constar al Registre de la Propietat i el subhasti per tal que es pugui cobrar el que es deu.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación