CAT ESP

Qui és que ha de pagar l’impost per constituir un préstec hipotecari?

16/03/2018
Al Consell de la Setmana “Qui ha de pagar les despeses per formalitzar una hipoteca?”, us vàrem explicar que el Tribunal Suprem havia declarat en una sentència que les clàusules que obliguen el consumidor a pagar la totalitat de les despeses de constitució d’un préstec hipotecari són abusives.

Doncs bé, fa pocs dies hem pogut saber a través d’un comunicat de premsa del propi Tribunal Suprem, que el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD), que és una de les despeses de constitució del préstec hipotecari que acostuma a tenir un import més elevat, l’ha de pagar el consumidor i no pas l’entitat financera.

Considera aquest òrgan judicial que tant la normativa que regula l’impost com la pròpia jurisprudència d’aquest mateix tribunal, deixen ben clar que el pagament d’aquest impost li pertoca al consumidor i no pas a l’entitat financera.

D’aquesta manera des del Bufet Molina Bosch entenem que si vols reclamar a l’entitat financera que et pagui les despeses de constitució del préstec, hauràs d’ometre el pagament de l’import d’aquest impost.
Qui és que ha de pagar l’impost per constituir un préstec hipotecari?
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación