CAT ESP

Us poden acomiadar per consultar pàgines web i enviar mails personals des del lloc de treball?

06/09/2013
La feina ens ocupa una gran part del temps diari i, per tant, algunes de les coses que hauríem de fer amb l’ordinador de casa, les acabem fem durant la jornada laboral. Així doncs, no és estrany que consultem coses a internet que no tenen res a veure amb la nostra feina o que utilitzem el correu electrònic de l’empresa per enviar correus de temes personals. Ara bé, tenint en compte que l'ordinador i el mail de l’empresa no està destinat a aquesta mena de funcions, el nostre superior pot llegir-nos el correu per comprovar-ne el bon ús o repassar-nos l'historial de navegació? I encara més, ens poden acomiadar per trobar-nos correus personals enviats des del correu corporatiu o consultes a pàgines que no tenen connexió amb la nostra feina?
 
Els tribunals treuen conclusions a favor o en contra valorant les circumstàncies de cada situació concreta. Així doncs, la vulneració de la nostra intimitat s'enfronta a la deslleialtat o el baix rendiment a l'empresa. El que cal tenir en compte, tant des del punt de vista del treballador, com del superior, és si aquest comportament és molt reiterat, si és greu i si això influeix en el rendiment laboral. A més, l'empresa haurà d'acreditar que aquell ordinador només és accessible per a un usuari, i que només ell en sap la contrassenya d'accés. Si no és així, es podrien generar dubtes.
 
En principi l'empresa no pot consultar l'historial web o el correu electrònic de l’empresa sense el consentiment de l'usuari. Ara bé, es podria admetre que l'empresa ho faci en presència del propi treballador i davant d'algun testimoni, però aquest criteri no és unànim. Per això, des d’aquí recomanem als treballadors que utilitzeu el correu electrònic de l’empresa únicament per tasques laborals; i als empresaris, que us cureu en salut i poseu una clàusula al contracte que us permeti fer controls periòdics en presència del treballador i algun supervisor.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación