CAT ESP

Què cal saber sobre els animals de companyia

15/03/2013
Els animals de companyia tenen una sèrie de drets que cal respectar. Aquests drets estan encaminats a protegir el benestar dels animals i a afavorir una conducta més cívica de les persones envers aquests. Per tant, cal saber que quan portem un animal a casa, haurem de mantenir-lo a partir d'aquell moment en bones condicions higièniques i sanitàries. Això vol dir que li haurem proporcionar tota l'assistència veterinària que necessiti per garantir-li una bona salut. A més, li haurem de procurar una identificació mitjançant una plaqueta on constin les dades i el contacte del propietari que haurà de dur sempre penjada. Per últim, caldrà implantar-li un microxip electrònic amb les dades d'identificació.
 
Per altra banda també hem de saber que és prohibit maltractar els animals, abandonar-los, no donar-los l'alimentació suficient, donar-los com a premi, sotmetre'ls a treballs inadequats, mantenir-los lligats durant una bona part del dia o no facilitar-los el moviment necessari, exhibir-los com a reclam, matar-los per joc o bé comprar-los en un lloc no autoritzat. Aquesta última prohibició vol dir que no es podran comprar animals de companyia a persones que no disposin d'una autorització administrativa. Per tant, queda prohibida la compravenda d'animals entre particulars.
 
Si no complim alguna o alguna de les obligacions o prohibicions que tenim vers el nostre animal de companyia, hem de saber que ens podran imposar una multa que pot anar des dels 100 €, per als casos més lleus com bé pot ser no dur-los correctament identificats, fins als 20.000 € per als casos més greus, que són els que consisteixen en maltractar l'animal, matar-lo, sacrificar-lo o fer-lo participar en baralles. Depenent de la gravetat dels fets, es pot arribar a imposar una pena de fins a un any de presó.
 
Per últim, cal recordar que el propietari d'un animal n'és el responsable dels danys que pugui ocasionar a d'altres persones o animals. Per tant, haurem de tenir sempre cura del seu comportament en llocs oberts com ara el carrer o el camp, ja que si mossega a algú o fa mal a un altre animal, la persona afectada ens podrà reclamar, per via judicial, una indemnització pels danys i perjudicis soferts. Aquesta indemnització es graduarà d'acord amb els danys soferts.
 
Així doncs el consell d'aquesta setmana és que abans d'adoptar o comprar un animal, ens informem bé sobre tot allò que haurem de fer a partir d'aquell moment amb ell, ja que les obligacions dels propietaris vers els seus animals són inexcusables. De la mateixa manera haurem de tenir cura que la nostra mascota no provoqui cap dany a cap altra persona.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación