CAT ESP

Diferències en les conseqüències legals entre el matrimoni i la parella de fet

08/02/2013
Moltes parelles joves, quan ja porten un cert temps juntes, es plantegen si els convé més fer-se parella de fet o concertar un matrimoni. Totes dues figures reflecteixen un contracte entre dues persones del mateix o diferent sexe, pel qual es comprometen a mantenir una relació estable de parella, que comporta una sèrie de drets i obligacions, però el matrimoni aporta uns avantatges que no es preveuen per a les parelles de fet.
 
Per exemple, en tot dos casos, quan un membre de la parella mor, el supervivent té dret a l'herència del primer o a l'usdefruit universal si tenen fills, i podrà demanar que se li reconegui una prestació de viduïtat a càrrec de l'Estat. Ara bé, per obtenir la pensió de viduïtat, al supervivent casat se li presumeix que convivia al moment de la mort de la parella; en canvi a la parella estable no. I això, que sembla una insignificança, pot convertir-se en un problema si un dels membres de la parella estable està empadronat a un lloc diferent, pels motius que siguin. S'arriscaria a que no li reconeguessin el dret a la prestació.
 
Un altre cas és que, si un matrimoni es divorcia i es reparteixen els béns que tenien en comú, aquestes transmissions estan exemptes de tributar, cosa que cal tenir molt en compte ja que, si parlem d'habitatges, la quota a pagar podria ser molt elevada. Aquest benefici no el tenen les parelles de fet que se separen. En aquesta línia, les parelles de fet no poden presentar la declaració de renda de forma conjunta i, per tant, tampoc es poden aplicar els beneficis fiscals previstos.
Un altre exemple és que els cònjuges poden transmetre's entre ells les participacions que tinguin en societats, sense haver de demanar permís a la resta de socis, que no tindran cap dret preferent a comprar-les.
 
Aquests són alguns dels exemples, entre molts d'altres, que fan que la figura del matrimoni sigui, al nostre parer, més pràctica a nivell jurídic, sobretot des que es permet el divorci lliure sense causa.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación