CAT ESP

Quan temps em puc esperar per reclamar una indemnització per danys?

21/12/2012
Quan tenim un accident, ja sigui de trànsit o d'altra mena, i hem patit danys físics o sobre els nostres béns, hem de tenir en compte que els drets per reclamar una possible indemnització prescriuen. Això vol dir que si hem trigat massa a reclamar, ja no tindrem dret a que ens indemnitzin.
 
En concret a Catalunya el termini per poder reclamar una indemnització pels danys i/o les lesions sofertes és de tres anys, mentre que a l'estat espanyol aquest termini es d'un any. Podem interrompre aquest termini si interposem una reclamació judicial o extrajudicial contra la persona que ens ha causat els danys, de manera que el termini es tornarà a iniciar. Una molt bona manera d'interrompre aquest termini de forma extrajudicial és enviar al responsable dels danys un burofax amb avís de rebut i certificat de contingut, on es faci constar aquesta interrupció. Això ens permetrà disposar de més temps per preparar la reclamació judicial que volem interposar.
 
En el cas que haguem patit lesions, hem de saber també que els terminis de prescripció començaran a comptar a partir de que ens haguem curat completament. És a dir, que si hem sofert fractures o altres lesions que tarden un cert temps a curar-se, el termini de prescripció s'iniciarà a partir del moment en que estiguem totalment recuperats. Això és així ja que la indemnització que hem de reclamar en aquests casos es calcularà també en funció dels dies que aquestes lesions hagin tardat a desaparèixer.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación