CAT ESP

Què cal que tingui en compte alhora de llogar un habitatge?

30/11/2012
Quan lloguem un pis o una casa per viure-hi hem de tenir sempre en compte una sèrie de circumstàncies, que ens permetran evitar malentesos amb el propietari. 
 
En primer lloc cal saber que el termini mínim per als contractes de lloguer d'habitatge és de cinc anys, comptats des de la signatura del contracte, de manera que si hem signat un contracte per només un any podem anar-lo renovant anualment fins als cinc anys, excepte que el propietari faci constar de forma expressa al mateix contracte que necessitarà ocupar-lo abans d'aquest termini, per tal de destinar-lo a habitatge permanent seu, o dels seus pares, o dels seus fills. Un cop arribats al termini de cinc anys tant el propietari com l'arrendatari poden desistir del contracte, sempre i quan hi hagi un preavís de 2 mesos.
 
En segon lloc és important tenir en compte que és el propietari, qui està obligat a fer les reparacions necessàries a l'habitatge per tal de conservar-lo i mantenir-lo, en les condicions necessàries d'habitabilitat i per a que serveixi per a l'ús convingut. En canvi, seran per compte de l'arrendatari totes les reparacions pel desgast i ús ordinari de l'habitatge. Per altra banda, l'arrendatari no podrà realitzar obres que modifiquin la configuració de l'habitatge i dels seus accessoris.
 
En tercer i últim lloc l'arrendatari estarà obligat, òbviament, a pagar l'import de la renda cada mes i a efectuar les gestions necessàries davant les empreses subministradores d'aigua, gas, llum, etc., per tal que els rebuts d'aquests serveis es cobrin a l'arrendatari mentre dura el lloguer. En cas d'impagament de la renda, la legislació faculta al propietari per iniciar un procediment judicial per desnonar i reclamar els imports deguts per l'arrendatari. En aquest últim cas a més, l'arrendatari haurà de pagar les costes del procediment.
 
Per tant, recomanem que abans de signar el contracte de lloguer comprovem abans l'estat de l'habitatge i, per al cas que volem desistir del contracte perquè no es pugui pagar la renda, es negociï amb el propietari la finalització de l'arrendament a fi d'evitar procediments judicials molt costosos.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación