CAT ESP

Burofax o carta certificada?

21/09/2012
En ocasions els jutjats desestimen una reclamació a algú que us deu diners, a algun instal·lador que us ha realitzat una obra mal feta, a un veí que us ha creat humitats a casa per una fuita, etc, pel simple fet que us heu esperat massa temps a reclamar-li. Això passa sovint perquè confiem que aquell que ens ha d'indemnitzar, pagar, reparar un dany... acabarà fent-ho perquè ens ho promet de paraula, ens va posant excuses i, quan ja no estem disposats a esperar més, resulta que ja hem fet tard.
Val, doncs una manera d'evitar això és enviar un burofax amb avís de rebut i certificat de contingut al deutor o causant del perjudici. Es pot fer a Correus presencialment o via web. Es tracta de redactar un document en el que posis les teves dades personals i identifiquis al destinatari deutor/causant del dany. En aquest escrit expliqueu els fets que originen el teu dret a reclamar i manifesteu la vostra intenció d'interrompre el termini de prescripció.
Aquest escrit, degudament signat, es porta per duplicat a Correus i s'envia sense sobre. Correus us posarà un segell amb data d'entrada a la vostra còpia i això acreditarà que heu enviat aquell escrit a aquella persona el dia en qüestió.
El cost d'un burofax d'una pàgina és d'uns 25 euros. Són diners, però és molt efectiu. No pretengueu estalviar-vos diners pensant que amb una carta certificada n'hi ha prou. No n'hi ha prou. La carta certificada només assegura que un sobre amb un segell arriba a un destinatari, però no acredita si a dins del sobre hi ha res ni el contingut de l'escrit. Per tant, no és vàlid per tallar la prescripció.
Aquesta operació la podeu anar repetint periòdicament per anar allargant el termini per reclamar, fins que us paguin o decidiu anar al jutjat.
Malauradament aquest sistema no funciona per a tots els casos. Els negocis que estan sotmesos a termini de caducitat i no pas de prescripció, no permeten interrompre el termini de cap manera. Per tant, haureu d'informar-vos en cada cas davant de quin us trobeu.
Varis   
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación