CAT ESP

Què cal tenir en compte en cas que la policia ens detingui per exemple, en una manifestació?

20/07/2012
Pot passar que durant el transcurs d'una manifestació en que s'han produït incidents, ens trobem que uns agents de policia ens detinguin. En aquests casos el primer que s'ha de tenir en compte en una detenció és que els agents de policia poden utilitzar la força per dur-la a terme, de manera que, tot i que la força que poden utilitzar és la mínima indispensable per realitzar la detenció, el millor en aquests casos és no resistir-s'hi. Si ho fem ens podem trobar que, a més de patir algun tipus de lesió, ens poden imputar un delicte d'atemptat a l'autoritat.

El segon aspecte que cal tenir en compte és que la detenció no podrà durar més enllà del temps estrictament necessari per realitzar les tasques d'investigació dels fets, i no podrà superar mai el termini de 72 hores. Superat aquest temps el detingut haurà de ser posat en llibertat o a disposició del jutjat.

Hem de saber també que la persona detinguda ha de ser informada de manera comprensible i de forma immediata dels fets que se li imputen, de les raons per les quals s'ha acordat la detenció i dels drets que l'assisteixen. Aquests drets es concreten en el dret a guardar silenci i a no declarar si no es vol, a no contestar alguna o algunes de les preguntes que es formulin, o a manifestar que només es vol declarar davant el Jutge. Aquest dret és important tenir-lo en compte ja que, si bé és cert que els agents de policia han d'informar a la persona detinguda dels motius pels quals se l'ha detingut, també és cert que no t’ensenyaran ni de bon tros totes les diligències d'investigació que s'han dut a terme; és a dir, que l'explicació del motiu per part dels agents pot quedar reduïda tant sols a l'enumeració dels delictes comesos. Per això és important saber que és molt recomanable que en el moment de prestar declaració davant dels agents de policia, el millor és acollir-se al dret a declarar només davant del jutge ja que, a partir de que el detingut es posa a disposició judicial, es podrà conèixer el contingut íntegre de la investigació duta a terme.

Els altres drets que té la persona detinguda són el dret a no declarar contra sí mateix i a no confessar-se culpable, a ser assistit per una advocat de confiança o a que se li designi un del torn d'ofici i a entrevistar-se amb ell abans i després de la declaració a comissaria, el dret a que es comuniqui el fet de la detenció a un familiar o a una altra persona designada (aquesta comunicació la fan els agents personalment i no pas el detingut), dret a comunicar-se telefònicament amb una persona de la seva elecció i el dret a ser assistit gratuïtament per un intèrpret quan es tracti d'una persona estrangera. Per últim també es té dret a ser reconegut per un metge forense.

En definitiva, en el cas d'una detenció el millor que es pot fer es mantenir la calma, no explicar ni dir res als agents i esperar a que arribi el nostre advocat per tal d'obtenir consell.

Què cal tenir en compte en cas que la policia ens detingui per exemple, en una manifestació?
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación