CAT ESP

Vull comprar-li el cotxe a un particular. Què he de tenir en compte?

25/05/2012
Abans de comprar el vehicle a un particular, caldria examinar en la mesura del possible el seu estat de conservació, ja que en aquests casos no existeix garantia del producte, sinó una responsabilitat del venedor per defectes amagats que puguin sorgir durant el termini de sis mesos a comptar des de la venda del vehicle. Si convé, preneu fotos i comproveu que el comptaquilòmetres és coherent amb el que marca la targeta de la ITV que us han de facilitar.
 
Un cop esteu segurs que voleu comprar el cotxe, heu de signar un contracte privat. És important que en aquest contracte hi feu constar de forma clara el dia i la hora de la compravenda, perquè quedi clar qui té la responsabilitat en cas que arribi una multa de trànsit. També hi fareu constar les dades completes del comprador i del venedor; les dades del vehicle com ara la marca, el model, el color, la matrícula i el número de bastidor; i finalment, l'import de la compravenda. 
 
Aquest document el signareu per duplicat i cada part es quedarà una còpia. A més, cal que el venedor us faciliti una fotocòpia del seu DNI, la documentació original de la targeta de la ITV, del permís de circulació i de l'últim rebut de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Per últim cal que ompliu i signeu conjuntament la sol·licitud de canvi de titularitat del vehicle (aquest document el trobareu a la web de la Direcció General de Trànsit).
 
Ara ja només us queda liquidar i pagar l'impost de transmissions patrimonials (model 620 de l'Agència Tributària de Catalunya). Aquest tràmit el podeu fer vosaltres mateixos a qualsevol oficina liquidadora o bé per Internet.
 
Quan ja hagueu pagat l'impost us haureu d'adreçar a la delegació de la DGT que us quedi més aprop i fer efectiu el canvi de nom, contra el pagament de la taxa corresponent.
Facebook Twitter Linkedin Google +

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación