CAT ESP

El Bloc:

RSS

Com em puc assegurar que rebré l’herència que em pertoca?

15/04/2016

Cadascú és lliure de distribuir els seus béns com vulgui un cop ja no hi sigui sobre la Terra, pot canviar de parer tantes vegades com vulgui i, per tant, fer els testaments que consideri. Ara bé, si tens una expectativa raonable de rebre una herència i no vols trobar-te amb una sorpresa desagradable el dia que s’obri l’últim testament del difunt, hi ha maneres d’assegurar que rebràs la part de l’herència que el difunt et va dir que seria per a tu.

Es tracta que signeu un pacte amb el causant pel qual aquest determini davant de notari quins béns et vol llegar el dia que ell falti. També hi poden participar altres hereus i legataris. I com que aquest document el signeu totes les parts, només es pot modificar si tots els signants accepteu de modificar-lo. Per tant, cap testament unilateral posterior del causant podrà anar en contra del que es va establir en aquest pacte.

Això és particularment útil per assegurar la transmissió d’una empresa familiar als descendents que hi estan treballant i que s’estan esforçant perquè rendeixi al màxim; també per evitar que una persona vídua dilapidi la seva fortuna voluntàriament o per males influències o la deixi en herència a la seva nova parella, obviant els fills del matrimoni anterior.

Ara bé, cal ser molt precís en tot allò que s’hi fa constar. Si t’interessa assegurar la teva futura herència, no dubtis a contactar amb el Bufet Molina Bosch i et farem un pacte successori a mida.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Què és el coordinador parental?

08/04/2016

El coordinador parental es una persona que nomena el jutjat per tal que normalitzi les relacions entre els pares i els fills comuns després d’un conflicte matrimonial (separació o divorci).

Després de la ruptura matrimonial sorgeixen canvis en l’organització de la vida familiar que exigeixen una adaptació i una col·laboració entre els progenitors perquè les noves situacions afectin el menys possible les relacions amb els fills. Sovint, els pares no sempre estan en disposició d’oferir aquesta col·laboració, de manera que es produeixen situacions conflictives en el compliment de les sentències que exigeixen una contínua intervenció dels tribunals.

Per evitar aquesta conflictivitat judicial, el coordinador parental es presenta com un col·laborador del jutge en la implantació efectiva de les noves mesures acordades per aquest, i el seu objectiu és el de mediar entre els progenitors i de reconduir a la família cap a la normalització de la nova situació en un clima pacífic.

Des del Bufet Molina Bosch et podem ajudar tant a tramitar el teu divorci o separació, com a decidir si vols sol·licitar al jutge que designi un coordinador parental.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Adoptar els fills menors de la teva parella estrangera

01/04/2016

Si estàs casat o en parella estable amb una persona estrangera que té fills menors d’un altre progenitor, que es va quedar al país d’origen o està en un altre país, pots adoptar els fills de la teva parella amb un procediment judicial relativament senzill.

El més important, però, és que el progenitor biològic absent hi estigui d’acord, ja que si no hi està d’acord, tot es retarda moltíssim perquè el jutjat li ha de comunicar que hi ha aquest procediment d’adopció en marxa i les comunicacions entre jutjats d’estats diferents són extremadament lentes.

En canvi, si el pare biològic hi està d’acord, potser perquè fa molts anys que ha deixat de tenir contacte amb els fills i potser inclús ha format una nova família en un altre país, és tan senzill com demanar-li que vagi al notari perquè li redacti una acta en la que manifesti que està conforme amb que adoptis els seus fills. Aquesta acta notarial l’haurà d’apostillar i enviar-li al progenitor que conviu amb tu aquí.

A més, des del moment en què es faci efectiva l’adopció, el menor podrà fixar quins vol que siguin els seus cognoms i adquirirà la nacionalitat espanyola.

Si t’has plantejat adoptar els fills menors de la teva parella estrangera, al Bufet Molina Bosch et podem assessorar sobre el tema sense cap mena de compromís.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 91

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación