CAT ESP

El Bloc:

RSS

Els maltractaments contra el cònjuge o la parella

25/09/2015

El Codi penal estableix que maltractar al cònjuge o a la parella és un delicte específic, encara que no estiguin convivint. Això vol dir que es castiga per aquest delicte a aquelles persones que agredeixin a l’altre membre de la parella i li causin una lesió de menor gravetat. Se’l castigarà inclús encara que no li causi cap lesió, i també si la violència contra la parella és de caràcter psicològic.

Però què és una lesió de menor gravetat? Doncs és aquella que per curar-la només es necessita una primera assistència mèdica. Així doncs, en queden excloses totes aquelles lesions que, a més de la primera assistència mèdica també precisen un tractament mèdic.

Per tant, aquest delicte es pot aplicar a totes aquelles persones que agredeixen, que insulten i menyspreen, que duguin a terme qualsevol acte que pugui causar temor o control o, en definitiva, que pugui causar un perjudici psicològic o físic de caràcter lleu a l’altre membre de la parella o cònjuge. Quan parlem de parella ens referim òbviament de relacions heterosexuals i homosexuals, sigui qui sigui qui agredeixi o menyspreï.

Des del Bufet Molina Bosch recomanem que no deixeu mai de denunciar aquestes conductes i que ho feu a temps, abans no passi cap desgràcia major.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Acomiadament i contracte temporal

18/09/2015

Un recurs molt utilitzat per algunes empreses amb diversos treballadors per compte aliena és el de realitzar contractes temporals successius amb la mateixa persona i per al mateix lloc de treball o similar. Per a això s'utilitzen diferents mètodes, com el d'encadenar contractes temporals, enviar el treballador a l'atur durant unes setmanes i tornar a contractar-lo per eliminar la seva antiguitat, contractar-los amb diferents empreses del mateix grup, etc.

Aquestes tècniques són ben conegudes però no són sempre eficaces si el treballador impugna l’acomiadament o l’extinció del contracte. Encara que no es renovi un contracte, si la relació no tenia realment naturalesa temporal, el treballador pot impugnar l'extinció, reclamar com un acomiadament improcedent i demanar que se li reconegui l’antiguitat real.

Per cert, alguns jutjats ja estan admetent que no es consideri que hi ha hagut una interrupció del vincle empresarial amb el treballador per més que hagin passat més de vint dies hàbils des de l'últim contracte i el treballador no ho hagi impugnat durant aquest període.

Per tant, si ets empresari i utilitzes aquestes tècniques, no donis per fet que això t’estalviarà haver d'indemnitzar al treballador quan vulguis extingir la relació. I si ets treballador en una d'aquestes situacions, informa't al Bufet Molina Bosch de si realment pots impugnar l'acomiadament, encara que et sembli que has d'acceptar la finalització del teu contracte temporal.

Facebook Twitter Linkedin Google +

El delicte d’incendi forestal

31/07/2015

El Codi penal estableix que els qui provoquin un incendi forestal se’ls castigarà amb la pena d’un a cinc anys de presó i amb una multa de dotze a divuit mesos, sempre que no hagi existit perill per a la vida o la integritat física de les persones. En aquest últim cas la pena és de deu a vint anys de presó i de dotze a vint-i-quatre mesos de multa.

Aquestes penes, però, són només per aquelles persones que han provocat voluntàriament l’incendi. Per al cas que l’incendi hagi estat provocat per una imprudència el Codi penal estableix que la pena a imposar serà la inferior en grau. Així, per exemple, en el primer cas la pena serà de sis mesos a un any de presó i multa de sis a dotze mesos i en el segon de cinc a deu anys de presó i multa de sis a dotze mesos.

A més a més de les penes de presó i multa que et pugui imposar el jutge, també cal tenir en compte que caldrà indemnitzar a tothom que hagi resultat perjudicat per l’incendi i que aquestes indemnitzacions poden resultar molt elevades si els afectats han perdut a l’incendi immobles, maquinària, vehicles, etc.

Des del Bufet Molina Bosch us recomanem que gaudiu de la muntanya tant com pugueu però que aneu amb molt de compte amb les activitats que hi feu ja que els incendis forestals, amb independència del mal que fan a la natura i a les persones, us poden resultar terriblement cars.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 91

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación