CAT ESP

El Bloc:

RSS

Com asseguro que els meus fills rebran l’herència després de divorciar-me?

26/01/2018
Hi ha matrimonis que es divorcien o parelles que se separen, que durant tots els anys que han estat junts han conformat un patrimoni a partir de l’esforç en comú, i que volen assegurar-se que es transmetrà als fills comuns. Pensa per exemple, que et divorcies, us repartiu els béns que teníeu en comú, que un dels dos es torna a emparellar i deixa com a hereu/va a la seva nova parella, en detriment dels vostres fills. Aquesta podria ser una situació no desitjada, atès l’esforç que vau fer mentre vàreu estar junts.

Per això, en el mateix moment en que negocien el conveni regulador de divorci, algunes parelles prenen la decisió de formalitzar un pacte successori pel qual es comprometen a distribuir els seus béns actuals entre els fills comuns en la futura herència. Es tracta d’un testament pactat entre els dos progenitors i, per tant, no es pot revocar, com passa amb els testaments ordinaris, a menys que les dues parts que ho heu firmat estigueu d’acord en extingir-lo o modificar-lo.

Des del Bufet Molina Bosch considerem que el pacte successori és una eina molt útil en situacions d’aquesta mena. Tingues present, però, que cal signar-lo abans de divorciar-te i que no cal distribuir tots els béns de què disposes, sinó que pots limitar-ho només a uns quants, i la resta distribuir-ho per testament com vulguis. Igualment, si després del divorci incrementes el teu patrimoni, el pacte no impedeix que puguis fer un testament per decidir com distribueixes aquests nous béns.
Com asseguro que els meus fills rebran l’herència després de divorciar-me? Facebook Twitter Linkedin Google +

Què passa si mor l’arrendatari d’un habitatge?

19/01/2018
En cas que mori l’arrendatari (inquilí o llogater) d’un habitatge la persona o persones que hi convisquin fins al moment de la defunció, sempre que es tracti del cònjuge, la parella de fet, els fills, pares, germans o parents fins al tercer grau que tinguin una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, podrà demanar a l’arrendador (propietari de l’habitatge) que els subrogui en el contracte.

Però, què vol dir això exactament? Doncs que passarà a ser l’arrendatari en les mateixes condicions que tenia l’arrendatari mort. D’aquesta manera el contracte continuarà vigent des del moment en que va morir l’anterior arrendatari.

Ara bé, cal tenir en compte que aquesta petició a l’arrendador cal fer-la per escrit, annexant el certificat de defunció, i dins el termini de tres mesos després de la mort, atès que si no es fa així el contracte quedarà extingit i els ocupants de l’immoble hauran de marxar.

La subrogació al contracte d’arrendament per mort de l’arrendatari és un dret irrenunciable, excepte per als contractes d’arrendament la durada inicial dels quals hagi estat pactada per un termini superior als tres anys. En aquests casos sí que es pot renunciar a la subrogació per causa de mort, però només per aquell temps que excedeixi dels tres primers anys del contracte. D’aquesta manera queda garantit que els ocupants de l’immoble podran viure-hi com a mínim duran aquest termini.

En qualsevol cas des del Bufet Molina Bosch recomanem que abans de signar un contracte d’arrendament, tan si ets arrendatari com propietari, consultis amb el teu advocat per saber si hi ha alguna clàusula que s’ajusta a la llei o no.
Què passa si mor l’arrendatari d’un habitatge? Facebook Twitter Linkedin Google +

Vull recuperar un habitatge arrendat abans que s’acabi el contracte

22/12/2017
Si has concertat un contracte d’arrendament amb un tercer per un pis de la teva propietat, però necessites recuperar-lo abans que acabi el termini que vàreu pactar perquè hi puguis viure tu, el teu cònjuge (si t’has separat o divorciat), o un fill/a o pare/mare teus,  pots fer-ho sempre i quan hagi transcorregut, com a mínim, el primer any de l’arrendament, ho comuniquis a l’arrendatari i li donis un marge de seixanta dies perquè et retorni l’habitatge.

Cal tenir en compte, però, que quan enviïs la comunicació a l’arrendatari, cal que adjuntis el document que acredita el motiu pel qual vols recuperar el pis; per exemple la sentència que acredita que t’has divorciat.

Un cop rebis les claus de l’immoble, has d’ocupar l’habitatge en un termini màxim de tres mesos (tu o la persona interessada); si no ho fas, l’antic arrendatari podrà exigir tornar a viure a l’habitatge en les mateixes condicions que tenia abans de marxar i per un nou període de tres anys. A més podrà reclamar-te una indemnització per les despeses dels trasllats.

Des del Bufet Molina Bosch et recomanem que demanis a un advocat que et redacti la comunicació per recuperar l’habitatge, ja que cal que aquesta compleixi amb determinats requisits legals perquè després no pugui ser impugnada.
Vull recuperar un habitatge arrendat abans que s’acabi el contracte Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 90

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación