CAT ESP

El Bloc:

RSS

Els centres de bronzejat

16/06/2017

Els centres de bronzejat artificial són establiments comercials ens els quals els consumidors poden utilitzar dispositius d’emissió de raigs ultraviolats per enfosquir la pell. Aquests mateixos dispositius, però, es poden trobar a centres d’estètica, perruqueries, gimnasos, etc.

El personal que s’encarregui de l’activitat ha de tenir la formació sanitària corresponent, i els centres han de disposar de cartells visibles al públic on informin no només de les obligacions de protecció que cal seguir, com ara l’ús d’ulleres de protecció, sinó també les prohibicions i advertiments de seguretat que cal tenir en compte.

Aquesta informació també l’han de facilitar a tots els consumidors mitjançant fulletons informatius.

Els establiments estan obligats a portar un llibre de manteniment dels dispositius d’emissió de raigs ultraviolats  i a sotmetre’ls a una revisió periòdica anual. La realització de la revisió i l’estat correcte del dispositiu cal que constin amb una etiqueta visible a l’aparell de color groc (la de color vermell indica que la màquina és fora de servei).

 

Des del Bufet Molina Bosch recomanem que abans d’utilitzar aquests dispositius comprovis que el centre segueix totes les mesures de seguretat adequades i que efectivament consti l’etiqueta groga corresponent i en vigor.

Els centres de bronzejat Facebook Twitter Linkedin Google +

El Tribunal Constitucional declara nul·la l’amnistia fiscal

09/06/2017

El Tribunal Constitucional ha declarat nul·la l’amnistia fiscal que va permetre regularitzar la situació tributària de les persones físiques i jurídiques que no havien declarat a la hisenda pública tos els seus ingressos.

 

En concret, el Tribunal entén que l’amnistia ha afectat l’essència del deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques reconegut a la Constitució espanyola, atès que altera substancialment la manera de repartir la càrrega tributària que hem de suportar tots els contribuents segons els criteris de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat.

 

Des del Bufet Molina Bosch, però, volem remarcar que aquesta decisió no comporta cap efecte per a aquells contribuents que hagin fet en el seu moment la regularització d’acord amb l’amnistia fiscal, atès que el Tribunal Constitucional així ho ha establert.

El Tribunal Constitucional declara nul·la l’amnistia fiscal Facebook Twitter Linkedin Google +

L’acomiadament dels alts directius

02/06/2017

Si has de començar a treballar com a directiu en una empresa, tens més llibertat per negociar el teu contracte que no pas la gent que treballa en condicions ordinàries i, per tant, més força per fixar condicions que et siguin més beneficioses.

En aquest sentit, convé tenir molt present com es tancarà la teva relació amb l’empresa en un futur, si és el cas. Pensa que els contractes d’alta direció es regeixen per una normativa específica, que permet que l’empresa et pugui acomiadar unilateralment sense haver de justificar-ho. Això sí, la sortida ha de ser indemnitzada, però només amb set dies per any treballat, i amb un preavís de tres mesos pagats.

El problema està en què sovint en aquests contractes es pacten clàusules per les quals el treballador es compromet a no treballar per a la competència o a no fer-la directament, un cop abandona l’empresa i durant un termini concret. Així doncs, si no tens present aquest punt des d’un bon inici, et pot posar en una situació delicada.

Des del Bufet Molina Bosch et recomanem que tinguis la previsió d’incloure alguna clàusula per la qual milloris la teva futura indemnització, en contraprestació de les prohibicions de concurrència. Ho pots fer amb un increment dels dies per any treballat en el càlcul de la indemnització, o bé amb una disminució del període de no concurrència en funció de la teva antiguitat a l’empresa.

L’acomiadament dels alts directius Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 90

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación