CAT ESP

El Bloc: Dret administratiu

RSS

Els expedients per expulsar estrangers

22/11/2013
Quan una persona estrangera resideix de forma il·legal a l’estat espanyol, l’estat el pot sancionar amb una multa d’entre 501 € i 10.000 €, o bé el pot expulsar del territori. La majoria de vegades l’estat opta per la segona opció, es a dir, l’expulsa.
 
Per expulsar-lo, primer notificarà al ciutadà estranger que s’està tramitant contra ell un expedient d’expulsió, que normalment té caràcter urgent. Al mateix temps li designarà un advocat d’ofici perquè l’assessori i el defensi, si és que abans ell no en designa un de particular.
 
Un cop se li ha notificat aquest expedient preferent d’expulsió, l’advocat només disposarà de 48 hores per formular al·legacions. Des del Bufet Molina Bosch creiem importantíssim que la seva família, amics i coneguts, col·laborin en aquest moment amb l’advocat alhora de preparar aquestes al·legacions, ja que caldrà demostrar que el ciutadà estranger està suficientment arrelat a l’estat espanyol com per no expulsar-lo; i per acreditar-ho, els parents i amics hauran de proporcionar a l’advocat tots els documents que demostrin aquest arrelament, com poden ser el certificat d’empadronament, els certificats de naixement dels seus fills (si és que en té), les targetes del CatSalut, certificats de cursos d’idiomes, etc.
 
Amb tota aquesta informació, l’advocat haurà de presentar les al·legacions, en les que haurà donat arguments per fer entendre que la sanció d’expulsió és desproporcionada i que és més adequat imposar una multa dinerària. 
 
Si tot i així li desestimen les al·legacions, l’única via eficaç que li quedarà al ciutadà estranger serà la judicial; però si el Jutjat no suspèn l’expulsió fins que no dicti sentència, és molt probable que l’acabin expulsant abans que el Jutge es pronunciï en sentència.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Responsabilitat de l'administració per accidents a la via pública

20/09/2013
Heu caigut algun cop perquè us heu entrebancat amb alguna llamborda mal posada o perquè l'autobús en el que viatgeu ha frenat bruscament? Aquest accident us ha fet estar de baixa a la feina i us ha provocat lesions, encara que fossin lleus? En aquests supòsits i tants d'altres l'administració pública té el deure de vetllar per la vostra seguretat i de respondre pels perjudicis que hagueu patit.
 
Això és així sempre i quan la culpa no sigui vostra, clar, o que l'administració hagi adoptat mesures suficients per intentar evitar que hi hagi accidents.
Per exemple, si us entrebanqueu amb un desnivell d'una plaça perquè les llambordes són totes del mateix color, teniu més possibilitats d'exigir una indemnització que no pas si el marge d'aquest desnivell està ressaltat amb alguna franja de color, amb una tira antilliscant, amb un senyal d'advertiment, etc.
 
En el cas que no hi hagués cap advertiment de perill i hagueu patit un accident d'aquest tipus, procureu demanar telèfons de les persones que us van ajudar quan vau patir l'accident, perquè us facin de testimonis; quan ja us hagueu recuperat, tireu fotos del lloc de l'accident per demostrar l'estat de la via en qüestió i demaneu els informes mèdics que acrediten les lesions que heu patit, així com els comprovants del període d'hospitalització i del temps de baixa, factures de pròtesis (crosses, genolleres...), etc.
 
Amb tota aquesta documentació es pot plantejar una reclamació per via administrativa. Si les proves són suficients, sovint no cal ni fer comparèixer els testimonis perquè l'administració publica ja indemnitza directament a través de les seves companyies asseguradores.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Agressions a l'esport

17/05/2013
Si sou practicants d'algun esport col·lectiu i participeu en algun partit contra un altre equip, us podeu trobar que, per circumstàncies del joc, tingueu una discussió amb un contrari que va més enllà de les paraules i acabeu barallant-vos a cops.
 
No serà delicte ni falta si us lesiona un contrari encara que l'entrada hagi estat molt lletja, ja que són circumstàncies del partit. Es a dir, si en una jugada trenqueu o us trenquen una cama, el fet no serà denunciable davant la jurisdicció penal. En canvi, si com a conseqüència d'una entrada molt lletja insulteu al contrari o li etzibeu una empenta i aquest s'hi torna donant-vos un cop de puny o amb el cap i us trenca el nas o us fa saltar dues dents, això serà denunciable, encara que les autoritats esportives recomanen que no es portin aquests fets a la jurisdicció ordinària i es tramitin a través de la jurisdicció esportiva. Si decidiu portar-ho a la via penal, es tramitarà com un delicte o una falta de lesions en funció de la gravetat de les lesions.
 
En el cas que sigui el vostre fill/a qui participi en un partit i per una jugada seva acabi discutint-se amb el pare d'un altre jugador, que està a la graderia, si aquesta discussió acaba amb agressió i es produeixen lesions, també serà denunciable a la via penal. Per descomptat que també s'haurà d'anar a la via penal si la baralla és entre pares de jugadors rivals.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación