CAT ESP

El Bloc: Dret administratiu

RSS

Què cal saber sobre els animals de companyia

15/03/2013
Els animals de companyia tenen una sèrie de drets que cal respectar. Aquests drets estan encaminats a protegir el benestar dels animals i a afavorir una conducta més cívica de les persones envers aquests. Per tant, cal saber que quan portem un animal a casa, haurem de mantenir-lo a partir d'aquell moment en bones condicions higièniques i sanitàries. Això vol dir que li haurem proporcionar tota l'assistència veterinària que necessiti per garantir-li una bona salut. A més, li haurem de procurar una identificació mitjançant una plaqueta on constin les dades i el contacte del propietari que haurà de dur sempre penjada. Per últim, caldrà implantar-li un microxip electrònic amb les dades d'identificació.
 
Per altra banda també hem de saber que és prohibit maltractar els animals, abandonar-los, no donar-los l'alimentació suficient, donar-los com a premi, sotmetre'ls a treballs inadequats, mantenir-los lligats durant una bona part del dia o no facilitar-los el moviment necessari, exhibir-los com a reclam, matar-los per joc o bé comprar-los en un lloc no autoritzat. Aquesta última prohibició vol dir que no es podran comprar animals de companyia a persones que no disposin d'una autorització administrativa. Per tant, queda prohibida la compravenda d'animals entre particulars.
 
Si no complim alguna o alguna de les obligacions o prohibicions que tenim vers el nostre animal de companyia, hem de saber que ens podran imposar una multa que pot anar des dels 100 €, per als casos més lleus com bé pot ser no dur-los correctament identificats, fins als 20.000 € per als casos més greus, que són els que consisteixen en maltractar l'animal, matar-lo, sacrificar-lo o fer-lo participar en baralles. Depenent de la gravetat dels fets, es pot arribar a imposar una pena de fins a un any de presó.
 
Per últim, cal recordar que el propietari d'un animal n'és el responsable dels danys que pugui ocasionar a d'altres persones o animals. Per tant, haurem de tenir sempre cura del seu comportament en llocs oberts com ara el carrer o el camp, ja que si mossega a algú o fa mal a un altre animal, la persona afectada ens podrà reclamar, per via judicial, una indemnització pels danys i perjudicis soferts. Aquesta indemnització es graduarà d'acord amb els danys soferts.
 
Així doncs el consell d'aquesta setmana és que abans d'adoptar o comprar un animal, ens informem bé sobre tot allò que haurem de fer a partir d'aquell moment amb ell, ja que les obligacions dels propietaris vers els seus animals són inexcusables. De la mateixa manera haurem de tenir cura que la nostra mascota no provoqui cap dany a cap altra persona.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Què puc fer si se m'emporta el cotxe la grua per culpa d'una senyalització excepcional

09/11/2012
Pot ser que us trobeu que heu aparcat el cotxe en un lloc habilitat com aparcament en un carrer qualsevol de la vostra població, i que quan l'aneu a recollir passats uns dies, ja no hi sigui perquè se l'ha emportat la grua municipal com a conseqüència de que després de que l'aparquéssiu, la policia municipal va instal·lar uns senyals provisionals de prohibició d'aparcament degut a que, per exemple, per aquell carrer hi passava una cursa, o s'havien de podar els arbres.
 
En aquest casos pot ser que l'ajuntament entengui que no heu respectat els senyals de prohibició d'aparcament i, per tant, us posi una multa a més a més de cobrar-vos els dies d'estada del vehicle al dipòsit municipal i, això, malgrat que vosaltres vau aparcar el vehicle abans de que s'instal·lessin els senyals de prohibició
 
Sapigueu doncs, que si us arriba aquesta multa, la podeu recórrer tot demanant a l'Administració que aporti proves fotogràfiques amb verificació de la data i l'hora de col·locació dels senyals, verificació del llistat de vehicles que restaven col·locats al lloc abans de la col·locació dels senyals i, que aporti l'ordre emesa pel Regidor corresponent de l'Ajuntament a través de la qual s'indicava la col·locació d'aquests senyals.
 
És cert que existeix la presumpció de veracitat de què gaudeixen els fets denunciats pels agents denunciants, però això no eximeix a l'Ajuntament d'aportar tots aquells elements probatoris de què pugui proveir-se, per tal de garantir el dret a la defensa de la persona denunciada.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Una alternativa a les llistes d'espera en casos de risc vital urgent

11/10/2012
Molta gent no té contractada una mútua privada perquè ja en té prou amb la cobertura mèdica de la seguretat social. Ara bé, en alguna ocasió us podeu trobar que patiu un accident o una malaltia greu, que posi en perill imminent la vostra vida o correu el risc de perdre algun òrgan vital (la columna vertebral, un pulmó, els ulls, etc.) i la sanitat pública no respongui en un termini adequat.
Si us trobeu en aquesta situació i no teniu temps d'adreçar-vos a un hospital de la sanitat pública, o bé us posen en una llista d'espera tan llarga que veieu la possibilitat de que s'agreugi de forma irreversible la vostra patologia, no ho dubteu; feu que us assisteixin en un hospital privat. Haureu de pagar vosaltres el cost del tractament o de la intervenció, però després podreu reclamar-lo al Servei Català de la Salut.
Això sí, haureu d'acreditar que heu intentat fer servir el sistema públic de sanitat i que ha estat ineficaç. També és important que acrediteu que hi havia un risc real, greu i urgent d'afectació a un òrgan vital. Guardeu els informes de les consultes i intervencions de tots els metges pels que passeu, el document que acredita la data d'intervenció o tractament a la sanitat pública que vosaltres considereu inadequat pel termini de retard, i les factures del cost del servei en el centre privat.
Un cop us hagueu recuperat, haureu de reclamar el reemborsament de les despeses mèdiques omplint i presentant el formulari que us lliurin i, si us ho deneguen, li haureu de demanar a un jutge de la jurisdicció social.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación