CAT ESP

El Bloc: Dret administratiu

RSS

M'han posat una denúncia de trànsit. Que puc fer?

28/06/2012
Si la denúncia ha estat notificada en el moment per l'agent s'inicia a partir d'aquest moment la via administrativa. Això vol dir que s'obre un termini de vint dies en el qual es pot triar entre pagar la sanció imposada amb una bonificació del 50%, o bé es poden formular al·legacions si no s'hi està d'acord.
 
En el primer cas s'entén que al pagar es renuncia a la via administrativa, de manera que es perd el dret a formular al·legacions. No obstant, es manté el dret a interposar una demanda al Jutjat contenciós-administratiu. Les demandes en via judicial contenciosa-administrativa s'hauran d'interposar sempre mitjançant advocat.
 
En el segon cas, si es formulen al·legacions contra la denúncia, s'entén que es renuncia al dret a pagar la sanció amb una bonificació del 50%. S'inicia la via administrativa i, si la resolució a les al·legacions és desfavorable, es podrà formular un recurs de reposició o bé es podrà interposar una demanda al jutjat contenciós-administratiu que pertoqui. Per al cas que ni es pagui ni es formuli cap al·legació en el termini establert, l'administració sancionadora podrà iniciar la via de constrenyiment, que és la via en la que es decreten mesures d'embargament per cobrar la multa.
 
Per al cas que el vehicle hagi estat retirat per la grua a un dipòsit municipal, abans de poder retirar-lo s'ha de pagar la taxa corresponent. L'import d'aquesta variarà en funció de si el vehicle ha estat al dipòsit només unes hores, o bé hi ha estat més d'un dia. En qualsevol cas és imprescindible pagar la taxa abans de retirar el vehicle ja que si no es paga, el vehicle no podrà sortir del dipòsit.
 
En conclusió, la primera via permet l'estalvi en l'import de la sanció però per contra limita la defensa a només una fase judicial. La segona via en canvi permet la defensa en la fase d'al·legacions en via administrativa i via judicial, però per contra no permet el pagament de la multa amb cap tipus de bonificació. Per tant s'haurà de triar un dels dos camins en funció de la denúncia interposada, depenent de si té més possibilitats de defensa o no.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación