CAT ESP

El Bloc: Successions

RSS

Pots repudiar una herència per evitar pagar els teus deutes?

06/11/2015

Com ja vàrem explicar en un post anterior, a partir del moment en què repudies l’herència, els teus creditors disposaran del termini d’un any per reclamar-te els seus crèdits directament contra els béns de l’herència que has repudiat, sempre que no tinguis altres béns que siguin suficients per pagar-los.

Ahir el Bufet Molina Bosch va obtenir una sentència favorable en la que el jutjat va condemnar el contrari, que havia repudiat una herència, a pagar un deute de 40.000,00 € amb els béns que li tocaven d’aquesta herència.

D’aquesta manera el nostre client ha obtingut una sentència pionera ja que la llei que li ha permès fer aquesta reclamació és relativament nova, i encara no hi ha sentències dictades per altres jutjats en casos similars.

Així doncs, no pensis que posant-te d’acord amb la resta d’hereus per amagar la teva herència, aconseguiràs esquivar els teus deutes; no si els creditors ho detecten a temps.
Pots repudiar una herència per evitar pagar els teus deutes? Facebook Twitter Linkedin Google +

Que la teva herència no vagi al teu ex-marit/ex-dona o al teu gendre/nora

30/10/2015

Si has deixat de conviure amb el teu marit/dona però encara no te n’has divorciat, cal que prenguis mesures respecte de la teva herència.

Pensa que si pateixes un accident fatal o una malaltia terminal i no has fet un testament, s’apliquen les regles de la successió intestada. Això vol dir que els teus béns passaran als teus fills, si en tens, però el cònjuge en tindrà l’usdefruït vitalici, o sigui que podrà utilitzar els béns de la teva herència a plaer, però sense arribar a vendre’ls. A més, si el vostre fill morís sense descendència ni testament, els teus béns que va heretar, passarien a mans de la teva ex-parella.

Aquest no és un supòsit tan estrany i també és vàlid per a aquells avis que han perdut una fill/a que estava casat i ara no tenen contacte amb la nora/gendre. Si no feu testament, els vostres béns passaran als néts/es però els administrarà el gendre o la nora mentre aquests siguin menors d’edat. I si algun nét/a mor sense descendència ni testament, els béns que va heretar de vosaltres passarien a mans de la nora/gendre.

Si no voleu trobar-vos en cap d’aquests supòsits, el Bufet Molina Bosch us ajudarà a preparar un testament que prevegi totes aquestes situacions i eviti que la vostra herència vagi a parar a qui no voleu.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Tinc molts deutes. Puc repudiar una herència perquè els meus creditors no cobrin?

12/07/2013
Si teniu deutes i heu pensat repudiar una herència perquè no voleu que els vostres creditors cobrin, o bé perquè no voleu que el patrimoni de l'herència en resulti minorat, heu de saber que els creditors, a partir del moment en què repudieu l'herència, poden reclamar el cobrament dels seus crèdits directament contra els béns de l'herència.
 
Els creditors tenen el termini d'un any des que repudieu l'herència, és a dir, des que feu constar en una escriptura pública la vostra voluntat de no heretar. Per fer efectiu aquest dret cal que els creditors s'adrecin al Jutjat i li demanin que embargui els béns necessaris que conformen l'herència.
 
Ara bé, què passa si no feu res? O sigui, si no accepteu l'herència ni la repudieu? En aquest cas els vostres creditors podran sol·licitar al Jutjat que us pregunti si voleu acceptar o repudiar l'herència. Si no responeu, s'entendrà que l'heu repudiat i, a partir d'aquest moment, començarà a computar el termini d'un any perquè els creditors facin efectius els seus crèdits directament contra els béns de l'herència.
 
Així doncs, penseu-ho bé abans de prendre aquesta decisió ja que, si els creditors posen en marxa aquest procediment, no només no haureu aconseguit el vostre objectiu, sinó que posareu en un compromís a la resta d'hereus, ja que no podran vendre la seva part dels immobles de l'herència fins que es liquidi el deute.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación