CAT ESP

El Bloc: Successions

RSS

Que la teva herència no vagi al teu ex-marit/ex-dona o al teu gendre/nora

30/10/2015

Si has deixat de conviure amb el teu marit/dona però encara no te n’has divorciat, cal que prenguis mesures respecte de la teva herència.

Pensa que si pateixes un accident fatal o una malaltia terminal i no has fet un testament, s’apliquen les regles de la successió intestada. Això vol dir que els teus béns passaran als teus fills, si en tens, però el cònjuge en tindrà l’usdefruït vitalici, o sigui que podrà utilitzar els béns de la teva herència a plaer, però sense arribar a vendre’ls. A més, si el vostre fill morís sense descendència ni testament, els teus béns que va heretar, passarien a mans de la teva ex-parella.

Aquest no és un supòsit tan estrany i també és vàlid per a aquells avis que han perdut una fill/a que estava casat i ara no tenen contacte amb la nora/gendre. Si no feu testament, els vostres béns passaran als néts/es però els administrarà el gendre o la nora mentre aquests siguin menors d’edat. I si algun nét/a mor sense descendència ni testament, els béns que va heretar de vosaltres passarien a mans de la nora/gendre.

Si no voleu trobar-vos en cap d’aquests supòsits, el Bufet Molina Bosch us ajudarà a preparar un testament que prevegi totes aquestes situacions i eviti que la vostra herència vagi a parar a qui no voleu.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Tinc molts deutes. Puc repudiar una herència perquè els meus creditors no cobrin?

12/07/2013
Si teniu deutes i heu pensat repudiar una herència perquè no voleu que els vostres creditors cobrin, o bé perquè no voleu que el patrimoni de l'herència en resulti minorat, heu de saber que els creditors, a partir del moment en què repudieu l'herència, poden reclamar el cobrament dels seus crèdits directament contra els béns de l'herència.
 
Els creditors tenen el termini d'un any des que repudieu l'herència, és a dir, des que feu constar en una escriptura pública la vostra voluntat de no heretar. Per fer efectiu aquest dret cal que els creditors s'adrecin al Jutjat i li demanin que embargui els béns necessaris que conformen l'herència.
 
Ara bé, què passa si no feu res? O sigui, si no accepteu l'herència ni la repudieu? En aquest cas els vostres creditors podran sol·licitar al Jutjat que us pregunti si voleu acceptar o repudiar l'herència. Si no responeu, s'entendrà que l'heu repudiat i, a partir d'aquest moment, començarà a computar el termini d'un any perquè els creditors facin efectius els seus crèdits directament contra els béns de l'herència.
 
Així doncs, penseu-ho bé abans de prendre aquesta decisió ja que, si els creditors posen en marxa aquest procediment, no només no haureu aconseguit el vostre objectiu, sinó que posareu en un compromís a la resta d'hereus, ja que no podran vendre la seva part dels immobles de l'herència fins que es liquidi el deute.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Es pot desheretar un fill?

05/07/2013
En algunes ocasions hi ha famílies en què les relacions entre pares i fills es van deteriorant tant amb el pas del temps, que algun dels pares considera que algun dels seus fills no es mereix rebre cap dels seus béns el dia que mori. Recordem que per llei tot fill té dret, com a mínim, a la legítima dels seus ascendents, és a dir, a la part proporcional d'una quarta part del valor de tots els béns del difunt. La part proporcional vol dir que si hi ha dos fills legitimaris, cada un té dret a la meitat d'aquesta quarta part anomenada legítima.
 
Doncs bé, tot i així, hi ha casos en que els ascendents no volen que algun dels seus fills rebi ni tan sols la part que li pertocaria de la legítima, per més que la llei consideri que és obligatori. Si és així, haureu de fer un testament i especificar-ho expressament.
 
Ara bé, només podreu evitar que el fill rebi aquesta part de l'herència si es pot demostrar que la causa per la qual no hi teniu tractes és per voluntat d'ell exclusivament. Això vol dir que heu de deixar constància suficient que heu intentat tenir tractes amb el vostre fill, que us hi heu intentat reconciliar i que ell s'hi ha negat. Aquestes proves serviran el dia de demà perquè la resta d'hereus puguin oposar-se a una possible reclamació del fill desheretat a la seva part de l'herència. Si no teniu aquestes proves, és provable que li acabin reconeixent el dret a la legítima, si la reclama judicialment.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación