CAT ESP

El Bloc: Successions

RSS

Es pot desheretar un fill?

05/07/2013
En algunes ocasions hi ha famílies en què les relacions entre pares i fills es van deteriorant tant amb el pas del temps, que algun dels pares considera que algun dels seus fills no es mereix rebre cap dels seus béns el dia que mori. Recordem que per llei tot fill té dret, com a mínim, a la legítima dels seus ascendents, és a dir, a la part proporcional d'una quarta part del valor de tots els béns del difunt. La part proporcional vol dir que si hi ha dos fills legitimaris, cada un té dret a la meitat d'aquesta quarta part anomenada legítima.
 
Doncs bé, tot i així, hi ha casos en que els ascendents no volen que algun dels seus fills rebi ni tan sols la part que li pertocaria de la legítima, per més que la llei consideri que és obligatori. Si és així, haureu de fer un testament i especificar-ho expressament.
 
Ara bé, només podreu evitar que el fill rebi aquesta part de l'herència si es pot demostrar que la causa per la qual no hi teniu tractes és per voluntat d'ell exclusivament. Això vol dir que heu de deixar constància suficient que heu intentat tenir tractes amb el vostre fill, que us hi heu intentat reconciliar i que ell s'hi ha negat. Aquestes proves serviran el dia de demà perquè la resta d'hereus puguin oposar-se a una possible reclamació del fill desheretat a la seva part de l'herència. Si no teniu aquestes proves, és provable que li acabin reconeixent el dret a la legítima, si la reclama judicialment.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Fer testament o no fer-lo. Aquesta és la qüestió

20/04/2012
Val la pena fer testament si volem concretar, per exemple, per qui ha de ser una finca en concret, en comptes de dividir-la a parts iguals; si volem que heredi la nostra parella de fet; si no volem que els hereus es venguin el patrimoni heredat fins que arribin a una certa edat; si volem nomenar administradors dels béns per a fills menors d’edat; si volem excloure a algú de l'herència; si volem establir llegats, etc.
Si no fem testament, la nostra herència es repartirà entre els fills a parts iguals. Si no en tenim, serà hereu el cònjuge. En defecte de fills i cònjuge, hereden els pares, si no els germans, els nebots i, finalment, la Generalitat. Si coincideixen els meus fills i cònjuge, aquest heredarà només el dret d’ús dels béns de l’herència fins a la seva mort, però la propietat serà dels fills.
El testament s’ha de fer a cal notari, però té un preu molt assequible. Si després de fer-lo canvien les nostres circumstàncies personals o familiars, només cal que tornem a la notaria a signar-ne un de nou.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación