CAT ESP

El Bloc: Varis

RSS

Quines conseqüències et pot comportar exhibir en un esdeveniment esportiu una bandera expressament prohibida?

20/05/2016

Tenint en compte, per exemple, la prohibició d’exhibir banderes estelades que ha fixat la Delegació del Govern a Madrid per al partit de futbol de la final de la Copa del Rei del pròxim 22 de maig, i tenint en compte també el que estableix la Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport, si et localitzen exhibint una bandera expressament prohibida durant el transcurs d’un esdeveniment esportiu, et poden sancionar amb una multa que pot anar des dels 3.000,01 € fins als 60.000,00 €. A més a més també et poden imposar una sanció de treballs socials en l’àmbit esportiu i/o la prohibició d’entrada a recintes esportius de sis mesos a dos anys.

Des del Bufet Molina Bosch entenem que en el cas de la prohibició de la bandera estelada establerta per la Delegació del Govern a Madrid no s’ajusta a dret, en tant que és un atac al dret fonamental a la llibertat d’expressió i la bandera estelada no és una bandera inclosa en el llistat de banderes expressament prohibides.

Considerem important que coneguis les sancions que et poden imposar si decideixes desobeir la prohibició establerta. En cas que ho facis i siguis identificat pel personal de seguretat et recomanem que mantinguis la calma i que no parlis més del compte mentre et prenen les dades personals, ja que qualsevol acte que pugui ser considerat com a bel·ligerant o qualsevol comentari fora de lloc et pot comportar una sanció més greu o, inclús, la detenció.
Quines conseqüències et pot comportar exhibir en un esdeveniment esportiu una bandera expressament prohibida? Facebook Twitter Linkedin Google +

Resolució alternativa d’un conflicte: la mediació

20/11/2015

És possible resoldre un conflicte sense haver de fer un judici? La resposta és sí, evidentment.

Hi ha moltes maneres de resoldre un conflicte una de les quals és la mediació. La mediació és un procediment voluntari l’objectiu del qual és que les persones que hi participin trobin per elles mateixes una solució al conflicte que els afecta.

Per fer la mediació és necessari que hi intervingui un mediador titulat. Aquest mediador actuarà d’una forma imparcial i neutral, sense prendre part ni a favor ni en contra de cap dels posicionaments de les parts.

Cal tenir clar que la mediació és un procediment voluntari, de manera que no es pot obligar a cap persona a participar-hi.

Hi ha diferents tipus de mediació com la mediació comunitària, per als conflictes veïnals; la familiar, per als divorcis, separacions, relacions entre pares i fills, etc., la penal, que fa referència a la reparació de la víctima per als delictes i la mediació escolar, que té a veure amb la convivència en els entorns escolars.

Des del Bufet Molina Bosch reconeixem la mediació com una bona eina de resolució de conflictes, perquè creiem que a vegades és millor prendre part en la negociació d’un acord que no pas que un tercer (un jutge o un àrbitre) imposi el seu criteri a les dues parts.
Varis   
Facebook Twitter Linkedin Google +

Qui escull els magistrats del Tribunal Constitucional?

03/10/2014

El Tribunal Constitucional no forma part de la jurisdicció ordinària com la resta de jutjats; es tracta de l’òrgan encarregat de resoldre, entre d’altres qüestions, els recursos d’inconstitucionalitat que es formulin contra les lleis i altres disposicions normatives i actes amb força de llei. Per tant, és qui vetlla perquè les lleis i resta de normes s’adeqüin als articles de la Constitució espanyola.

Però qui el forma aquest Tribunal? Doncs el formen dotze magistrats nomenats pel Rei d’Espanya. D’aquests dotze, quatre ho són a proposta del Congrés dels Diputats i quatre a proposta del Senat, dos a proposta del Govern espanyol i dos a proposta del Consell General del Poder Judicial. Tenint en compte que els vint membres del Consell General del Poder Judicial també han estat escollits directament pel Congrés i el Senat, la influència de les cambres alhora d’elegir els membres del Tribunal constitucional és evident.

Per tant, tot i que és cert que el Tribunal Constitucional està composat per juristes de reconegut prestigi, també ho és que els seus membres els acaben escollint els dos partits polítics majoritaris a les cambres espanyoles, perquè són els que tenen la majoria suficient al Congrés i al Senat per pactar-ho entre ells i decidir-ho. Així doncs, segons governi un partit o un altre la majoria dels integrants d’aquest Tribunal seran més de la corda de l’un o de l’altre.

Varis   
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación