CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Recolliu les cartes encara que sospiteu que no us agradarà el contingut

25/07/2014

Què passa si rebutgeu una carta que ve de l'Agència Tributària, de Trànsit, de qualsevol altre organisme públic o d'algun remitent que coneixeu i a qui li deveu alguna cosa? Què passa si no hi sou a casa quan el carter us porta la carta, us deixa un avís per anar-la a recollir a Correus i no hi aneu en el termini que us hi indiquen? En tots els casos el resultat és el mateix. Passa que la carta està correctament notificada i, per tant, el procés de reclamació continua endavant però sense que vosaltres sabeu en quin punt es troba. Per tant, pel fet de no recollir la carta o rebutjar-la, no esteu evitant el mal que us ha de venir, sinó que en tot cas l'esteu posposant i segurament empitjorant, ja que cada dia que passa es generen més interessos, costes, recàrrecs, etc.

Quina és la recomanació que fem des del Bufet Molina Bosch a tots els nostres clients? Que agafin totes les cartes, per més por que els faci. Si no podeu pagar, què tant li fa recollir la carta que no recollir-la? Almenys sabreu si us estan reclamant el que pertoca o hi ha conceptes que es poden descomptar.

A nosaltres, com a advocats, ens dificulta molt la feina que no recolliu les cartes, ja que se'ns passen els terminis de resposta, d'oposició, i no podem al·legar desconeixement del client o error de tramitació en el procediment per manca de notificació a l'afectat. No feu cas d'aquesta llegenda urbana de que val més no recollir les cartes quan teniu problemes. Els problemes no desapareixen perquè mireu cap a un altre costat.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Accidents de trànsit a causa de la irrupció d’un animal a la carretera

11/07/2014

Si teniu un accident de trànsit per culpa de la irrupció espontània d’un animal salvatge a la carretera, podeu reclamar a l’administració una indemnització pels danys que heu patit, però no sempre i en tots els casos?

El primer que cal determinar és si l’administració és la titular de la via, ja que en les autopistes de peatge la responsable és l’empresa concessionària i, per tant, l’administració no hi té res a veure.

En segon lloc caldrà esbrinar si l’animal ha aparegut a dins la via per una causa imputable a l’administració o no. Cal tenir en compte que la presència d’animals a la via per sí sola no comporta l’obligació d’indemnitzar, ja que sovint pot resultar inevitable, ja sigui perquè hi han accedit per un entrada o sortida de vehicles, o per l’acció d’un tercer, etc. Per tant, caldrà comprovar si l’administració ha complert amb totes les mesures de seguretat possibles i necessàries per minimitzar el risc d’entrada d’animals salvatges. Una falta de conservació de la tanca perimetral de l’autovia, per exemple, pot ser una causa que comporti que l’administració us ha d’indemnitzar en aquesta mena de casos.

Com que la casuística és molt variada des del Bufet Molina Bosch us recomanem que, si patiu un accident d’aquesta mena, tireu fotografies en la mesura que pugueu dels entorns de la carretera, senyals de trànsit, desperfectes a les tanques... i ho porteu a un advocat per veure si hi ha possibilitats d’iniciar una reclamació o no.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Qui ha de pagar les reparacions de canonades i conduccions en un pis?

20/06/2014

Els pisos que integren un edifici poden formar part d’una comunitat de propietaris, d’una unitat que pertany a un únic propietari, i també podem trobar-nos pisos llogats en comunitats de propietaris. La qüestió és esbrinar a qui li pertoca en cada cas costejar les reparacions que afecten a les canonades i conduccions de l’edifici, depenent d’on s’hagi d’actuar.

Sobre això no hi ha un criteri unificat i depèn sovint de com estigui dissenyat cada edifici, però a trets generals, l’arrendatari d’un pis haurà de costejar les reparacions de les conduccions d’aigua o gas quan la fuita se situï en un punt entre la clau de pas i l’habitatge particular. Des de la clau de pas fins als comptadors se n’ocuparà el propietari. En els casos de comunitats de propietaris, es pot fixar als estatuts que cada propietari costegi les reparacions que afectin als trams des del quadre general de comptadors o bé des del comptador particular fins a l’habitatge o bé des de la clau de pas que hi hagi fora de cada habitatge. Això dependrà del disseny concret de cada edifici.

Pel que fa a les canonades d’aigües residuals, normalment se segueix el criteri que paga l’arrendatari si es pot actuar des de dins de l’habitatge, i ho paga el propietari si cal actuar des de fora. En casos de comunitats de propietaris s’aplica el mateix criteri.

El Bufet Molina Bosch us recomanem que tingueu en compte aquests criteris tan senzills per resoldre fàcilment els conflictes que poden sorgir entre arrendataris, propietaris i comunitats de veïns alhora de costejar aquest tipus de reparacions.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación