CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Un parent està dilapidant el seu patrimoni a costa de la vostra herència?

30/05/2014

En ocasions, quan hom es fa gran, va perdent facultats mentals fins al punt que no és conscient del que es gasta i com s’ho gasta. Inclús algunes d’aquestes persones són enganyades per persones properes, siguin familiars o no, que els convencen perquè els entreguin quantitats o els facin regals de molt valor. Això pot arribar a ser un problema ja que, depenent de les sortides de diners, es pot arribar a reduir molt l’herència en perjudici dels hereus.

Si us trobeu amb una situació d’aquest tipus, cal que mogueu fitxa ràpidament. S’ha de nomenar un tutor que vetlli pels interessos de la persona que està perdent les facultats mentals. Aquest tutor serà el qui haurà de donar el vist i plau a qualsevol operació de disposició de diners del tutelat.

El tutor sempre estarà supervisat pel ministeri fiscal i pel jutge ja que haurà de retre comptes anualment al jutjat sobre l’evolució del patrimoni del tutelat.

El Bufet Molina Bosch us recomanem que no espereu a que sigui massa tard per incapacitar aquell qui ho necessita. Els jutjats van lents i si actueu ràpid evitareu sorpreses desagradables. Demaneu tots els informes mèdics que calguin i veniu a assessorar-vos sobre com s’ha de tramitar tot això.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Què puc fer si m’embarguen el vehicle per un deute de l’anterior propietari?

23/05/2014

Us pot passar que compreu un vehicle de segona mà a un concessionari o a un particular i després us assabenteu que està embargat per algun deute del venedor.

Per evitar això, des del Bufet Molina Bosch us recomanem que abans de comprar un vehicle de segona mà, demaneu sempre una nota simple del vehicle al Registre de Béns Mobles. Per fer-ho necessitareu aportar la matrícula del vehicle.

Si en aquesta nota apareixen embargaments, us recomanem que no compreu el vehicle o que no ho feu fins que el venedor regularitzi la situació. En canvi, si no n’apareixen podeu estar tranquils i comprar amb tota seguretat.

També us podria passar que la Seguretat Social o l’Agència Tributària embargués el vehicle després que l’hagueu comprat, per un deute de l’anterior propietari. Això passa perquè aquests organismes sovint desconfien d’aquells que venen els seus béns quan tenen deutes, i els hi embarguen igualment encara que estiguin correctament inscrits a favor d’una altra persona.

Aquesta situació es pot solucionar, però cal que un advocat us assessori correctament per fer-ho de forma ràpida i eficaç. Guardeu tots els documents referents a la compra del vehicle, les assegurances, les factures de reparació així com qualsevol altre document que pugui justificar que el cotxe és vostre.
Facebook Twitter Linkedin Google +

El vostre advocat us ha d’indemnitzar si perd el cas?

09/05/2014

Com tots els professionals, els advocats tenim responsabilitat derivada de les nostres actuacions professionals, però cal matisar aquest concepte.

Moltes vegades el ciutadà formula una queixa en el Col·legi d’Advocats contra el seu advocat quan considera que l’advocat no ha actuat correctament en la defensa dels seus interessos i demana una indemnització per aquesta actuació incorrecta.

Fer-ho d’aquesta manera no comportarà el resultat esperat ja que el fet que el client no estigui satisfet amb l’actuació del seu advocat, ja sigui perquè ha perdut el plet o perquè no li han concedit tot el que demanava o per qualsevol altra raó, no genera automàticament responsabilitat de l’advocat. Només la genera si l’actuació de l’advocat ha estat negligent, per exemple perquè se li ha encarregat presentar una demanda i no ho ha fet, o perquè se li ha passat el termini per presentar-se en un recurs o per reclamar una indemnització al Fons de Garantia Salarial, etc. Aleshores la queixa sí que generarà responsabilitat professional.

Així doncs, la queixa contra l’advocat que generi responsabilitat professional comportarà una sanció del col·legi a l’advocat, però en cap cas significarà que el col·legi obligui l’advocat a que us pagui una indemnització. Només tindreu dret a rebre una indemnització si presenteu una demanda judicial i us donen la raó, o bé si la reclameu a la companyia asseguradora que tots els professionals estem obligats a tenir contractada, i aquesta està disposada a pagar sense anar a judici.

Per tant, des del Bufet Molina Bosch volem que us quedi ben clar que si perdeu un cas, això no comporta automàticament que el vostre advocat us hagi d’indemnitzar, sinó només si ha comès un error o irregularitat greu i li plantegeu una demanda judicial.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación