CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Tràmits alhora d’acceptar una herència

11/04/2014

Els tràmits per acceptar una herència són feixucs i sovint costosos, i s’han de fer necessàriament en un moment en què el dol potser us fa moure per inèrcia i no us permet qüestionar-vos exactament perquè serveix tot això. Des del Bufet Molina Bosch us en donem quatre pinzellades.

El primer que cal determinar és si el difunt havia fet testament o no. Per això hi ha un registre estatal on consten tots els testaments que ha fet qualsevol persona, i la notaria on podeu obtenir-ne una còpia. El que interessa sempre és l’últim testament fet en vida. Si tenia testament, l’herència s’haurà de repartir segons el que s’hi estableixi. Si no en tenia, caldrà aplicar les regles que estableix el Codi civil català.

Per acceptar l’herència caldrà passar per una notaria, sempre i quan s’hagi d’heretar un immoble. Si només hi ha diners o altres tipus de béns, no cal. Sigui quin sigui el contingut d’aquesta herència, caldrà tributar per l’impost de successions, però si inclou algun immoble, hi haurà també la despesa de la notaria, del registre de la propietat per canviar la titularitat de l’immoble a nom de l’hereu, i el de la plusvàlua que cobra l’ajuntament.

El Bufet Molina Bosch us recomanem que demaneu l’assessorament d’un advocat per realitzar tots aquest tràmits i també per buscar l’estalvi fiscal més convenient.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Reclamar deutes dins la Unió Europea

21/03/2014

Es possible reclamar deutes a persones o entitats que es troben fora d’Espanya però dins un estat membre de la Unió Europea? La resposta és que sí: amb el procediment monitori europeu.

El procediment monitori europeu permet als ciutadans de la Unió reclamar deutes sense la necessitat d’haver de contractar un advocat a Espanya o al país on es troba la persona o entitat demandada. L’únic requisit és que el deute sigui d’un import determinat, vençut i exigible. És a dir, que sigui una quantitat exacta i que ja la podem reclamar perquè el termini de pagament ha expirat.

Així l’únic necessari és saber on viu la part demandada per poder dirigir el procés monitori europeu al jutjat corresponent. A més, i pel cas que la part demandada en rebre el monitori decideixi oposar-s’hi, és possible manifestar prèviament de forma secreta (només ho veurà el jutge que tramiti la petició) si es vol continuar endavant i fer el judici o bé retirar la demanda, per tal de no tenir despeses addicionals, ja que caldria contractar un advocat del país destinatari per fer el judici.

Així doncs, des de Bufet Molina Bosch recomanem no deixar de reclamar els deutes quan la persona o empresa té el seu domicili fora de l’estat espanyol, perquè existeix aquest  mecanisme que permet reclamar els vostres crèdits d’una forma ràpida, eficaç i a baix cost.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Multes que us carreguen per vehicles que heu venut

14/03/2014
Si vàreu vendre el vostre vehicle a un particular, és el comprador el que té l’obligació de fer el canvi de nom a la Direcció General de Trànsit (DGT). No obstant això, no deixeu d’incloure una clàusula al contracte que estableixi que el comprador us ha d’enviar a la vostra adreça i en el termini de quinze dies una còpia del document que acredita que ha fet aquest canvi de nom. D’aquesta manera, si no ho fes, vosaltres mateixos podríeu anar a la DGT amb el contracte que vàreu signar i comunicar-li la venda del vehicle perquè en prengui nota.

En qualsevol cas, si us arribessin multes de trànsit o l’impost de vehicles de tracció mecànica, que ja correspon pagar al nou propietari del vehicle, li podeu reclamar a ell sempre i quan ho hagueu pagat vosaltres prèviament. Si l’import que reclameu és inferior a 2.000 €, vosaltres mateixos podeu demanar al deganat del jutjat competent un formulari de demanda de judici verbal, explicar els motius de la reclamació i comparèixer al judici sense advocat ni procurador.

Des del Bufet Molina Bosch insistim que val la pena incloure al contracte de venda la clàusula que us permet a vosaltres mateixos comunicar la transmissió del vehicle si no ho fa el comprador en quinze dies. Això us estalviarà molts maldecaps.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación