CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Com us podeu assegurar que no perdreu els diners alhora de comprar un habitatge?

17/01/2014
Tant si compreu un immoble de segona mà com si compreu sobre plànol, és important assegurar-vos que els diners que entregueu en concepte d’arres o pagaments a compte del preu final serviran per formalitzar la compra-venda o, si més no, que us els retornaran si finalment no es pot fer l’operació.
 
En el cas que compreu de segona mà, podria ser suficient que introduíssiu una clàusula al contracte d’arres amb la que preveieu que podreu recuperar les arres si finalment no podeu comprar perquè no us concedeixen el préstec hipotecari, si és el cas.
 
Ara bé, si compreu sobre plànol, també us heu d’assegurar que recuperareu els diners si l’empresa constructora fa fallida.
En aquest cas, el Bufet Molina Bosch recorda que és obligatori que la constructora us avali les quantitats que entregueu a compte, i això no ho fan sempre ni totes. D’aquesta manera, si exigiu que les avalin i a mitja obra la constructora entrés en concurs de creditors, perdríeu l’opció a comprar el pis però recuperaríeu immediatament les quantitats entregades presentant l’aval al banc.
 
Aquesta mesura també la podríeu exigir al propietari que us ven de segona mà, però com que l’habitatge ja existeix i està acabat, si el propietari no compleix podeu forçar-lo judicialment a vendre o mirar d’embargar l’immoble per recuperar les quantitats que haguéssiu entregat.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Us poden reclamar qualsevol deute per sempre més?

16/01/2014
Les entitats dedicades al cobrament de deutes últimament estan comprant de forma massiva a les entitats bancàries paquets de crèdits incobrats, per un preu que pot ser la meitat o inclús menys del total dels crèdits. Un cop han comprat aquests crèdits del banc, aquestes entitats es dediquen a mirar de cobrar-los amb tàctiques agressives contra els deutors, però sense fer servir la violència física. El seu benefici rau en la diferència entre el que han pagat al banc i el que aconsegueixen cobrar dels deutors.
 
Bé, sapigueu que aquesta mena de deutes prescriuen, aquí a Catalunya, al cap de 10 anys (a Espanya prescriuen als 15 anys) des de que us l’hagin reclamat per últim cop. Això vol dir que si han transcorregut més de 10 anys des de l’última reclamació que us va fer l’entitat financera, no us poden obligar a pagar-lo.
En canvi, si han transcorregut 8 anys des de que us el van reclamar per última vegada mitjançant un burofax o altra mecanisme que en deixi constància, això interromp la prescripció i el termini de deu anys torna a començar a comptar des de zero.
 
També cal dir que el període de prescripció dels deutes és inferior en determinats tipus de deutes; en alguns casos pot se de tres anys o d’un any (ex. els lloguers).
Per tant, des del Bufet Molina Bosch us recomanem que abans d’abonar un deute antic que us el reclamin ara, consulteu amb un advocat per tal de saber si el deute està prescrit o no.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Participacions preferents i altres productes financers

14/12/2013
Si teniu participacions preferents o algun altre producte financer de risc de caràcter perpetu en alguna entitat bancària perquè us el van recomanar tot i que no és la mena de producte que vosaltres pensàveu, podeu intentar de recuperar per la via judicial el capital invertit. Ara bé, haureu d’acreditar que realment aquell producte no s’ajusta al vostre perfil inversor i que, per tant, l’entitat bancària va actuar de forma temerària i premeditada.
 
Una bona prova a favor és aportar a judici un informe de la Comisió Nacional del Mercat de Valors, que reconegui l’actuació inapropiada de l’entitat bancària. Aquest informe el podeu sol·licitar de forma gratuïta. La forma més còmode és a través dels serveis d’atenció als consumidors dels ajuntaments. A la sol·licitud caldrà que hi adjunteu els documents que acrediten el vostre perfil inversor: un informe de vida laboral, últimes declaracions de renda, certificats dels productes bancaris que heu contractat últimament. A més, cal que aporteu el contracte en qüestió del producte financer que voleu reclamar i el test de conveniència que l’entitat us hauria d’haver fet signar en el seu dia. Si no teniu el test o no us el donen, demaneu que us posin per escrit que no us l’han entregat.
 
Un cop disposeu de l’informe de la CNMV, ja podeu anar a la via judicial.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación