CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

El banc us vol canviar participacions preferents o obligacions subordinades per un altre producte?

15/11/2013
Teniu participacions preferents o obligacions subordinades i el vostre banc us diu que us les canvia per un altre producte que no us interessa, de pitjor qualitat, o amb un valor inferior, com són unes accions de la pròpia entitat o d'una vinculada? 
 
Des del Bufet Molina Bosch som del parer que les entitats bancàries no poden imposar-vos el canvi a aquests productes de forma unilateral, sense el vostre consentiment i, a sobre, per perjudicar-vos econòmicament.
 
El banc no és ningú més poderós que vosaltres alhora de decidir què es pot canviar en un contracte pactat entre les parts, per més que us limitéssiu a signar les condicions particulars d'un contracte tipus. Ni tan sols es pot escudar en que hi ha una nova normativa que els obliga a fer-ho. L'estat tampoc us pot obligar a canviar el contracte si la normativa que promulga és posterior al dia que vosaltres vau signar el contracte de participacions preferents o obligacions subordinades.
 
Hi ha un principi superior, el de la seguretat jurídica, que no pot transgredir el banc i encara menys l'estat. No és l'estat qui diu que s'ha de continuar pagant el deute sobirà per mantenir la seguretat jurídica dels inversors? Doncs els que heu comprat aquests productes també sou inversors i també heu de poder gaudir d'aquesta seguretat jurídica!
 
Per tant, si us fan aquest canvi sense que vosaltres l'hagueu demanat o hi hagueu consentit, i considereu que us estan perjudicant, envieu un burofax immediatament a l'oficina de l'entitat financera per comunicar-los que no hi esteu d'acord i que no ho facin.
 
El següent pas serà reclamar els diners d'aquest producte per recuperar la inversió inicial, però això ja serà objecte d'un altre consell.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Què és el Registre de la Propietat?

11/10/2013
El Registre de la Propietat és un organisme la finalitat del qual és controlar la legalitat de les titularitats dels béns immobles. Dit d'una altra manera, és el registre on consta de qui és cada bé immoble, ja sigui una finca rústica o una finca urbana, i en recull l'evolució des que es va inscriure per primer cop (propietaris successius, modificació de límits, gravàmens, etc.).
 
D'aquesta manera, si volem saber de qui és un habitatge o un terreny, ens hem d'adreçar al Registre de la Propietat i consultar la titularitat. El Registre, previ pagament d'uns honoraris, ens lliurarà una nota o un certificat on constaran totes les dades d'aquest habitatge o terreny.
 
A més a més de la titularitat de cada immoble també hi consten les càrregues que té. Què vol dir això? Doncs que si l'immoble té una hipoteca vigent, un embargament o una servitud d'algun tipus, constarà a la fitxa de l'immoble. Per tant, si voleu comprar un terreny, des del Bufet Molina Bosch us recomanem que demaneu un certificat al Registre per tal de comprovar que aquell terreny es troba lliure de càrregues.
 
Per altra banda, si el que tenim és un crèdit pendent amb una persona i l'hem demandat i no té diners però sí té un bé immoble, podem demanar al Jutjat que embargui aquest immoble, ho faci constar al Registre de la Propietat i el subhasti per tal que es pugui cobrar el que es deu.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Puc reclamar a l'altre cònjuge la titularitat o l'import d'una cosa que he pagat jo?

26/07/2013
És molt habitual que durant el matrimoni es comprin béns mobles o immobles només amb diners d'un dels dos cònjuges però que tot i així, consti la titularitat d'aquests a nom dels dos o, inclús, a nom del cònjuge que no ha posat els diners. Un exemple d'això és que un dels cònjuges pagui la totalitat del preu per la compra d'un vehicle i que a la DGT hi consti que el cotxe és dels dos membres del matrimoni.
 
Quan passa això hem de saber que el Codi civil català impedeix que es pugui reclamar a l'altre cònjuge la totalitat o una part de la titularitat de la cosa, de manera que no podem al·legar que encara que l'haguem pagat íntegrament nosaltres ens pertany.
 
Diferent seria reclamar al cònjuge les despeses de compra. Ara bé, cal tenir en compte que aquesta reclamació seria molt complicada ja que la llei entén que quan s'han utilitzat diners d'un dels cònjuges per adquirir un bé, si no existeix una prova que demostri el contrari, es considerarà sempre com una donació. Això implica, per exemple, que per al cas del vehicle que només ha pagat un dels dos cònjuges però que consta inscrita la titularitat a nom dels dos, s'entén que la part corresponent al cònjuge que no ha posat els diners l'altre li ha donat.
 
Tot això passa tant en el matrimoni com en les parelles de fet. Per això recomanem que si es vol comprar una cosa amb diners només d'un i es té previst inscriure'l a nom dels dos o només de l'altre, sempre i quan el qui paga vulgui que l'altre li retorni el que li ha costat, es deixi per escrit de forma ben clara que la part de la cosa inscrita a nom de qui no està pagant no s'està donant.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación