CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

El risc de cedir un terreny perquè us construeixin un habitatge

24/05/2013
Teniu un terreny però no teniu els diners per construir-hi el vostre habitatge? Una solució a aquest problema és pactar una permuta del terreny amb una empresa constructora, de manera que aquella construeixi varis habitatges en el vostre terreny, us en doni un o varis a vosaltres i la resta els vengui a tercers i se'n quedi el benefici.
 
Ara bé, aquest pacte de permuta té un risc bàsic que cal preveure. Què passaria si fem la permuta, esperem a que acabin les obres per rebre el nostre habitatge i a mig construir la constructora es declara insolvent? En aquest cas la propietat del terreny ja no és vostra perquè l'heu cedit; i com que no teniu el pis acabat, tampoc el podeu fer vostre. El resultat seria que us trobaríeu sense terreny i sense habitatge. És clar que podríeu demanar danys i perjudicis, però si l'empresa es troba en situació de concurs de creditors, difícilment en traureu res.
Així doncs, com podeu evitar aquest risc? Nosaltres proposem dues maneres. La primera implica pactar una cessió del terreny per construir-hi, però sense que es transmeti la propietat a la constructora fins que no estigui tota l'obra completament acabada. Aquesta és una opció difícil ja que segurament la constructora necessita tenir la propietat per demanar una hipoteca a una entitat financera i així poder construir.
 
La segona opció, més factible, seria transmetre la propietat del terreny però exigir un aval bancari per un import suficient, que serveixi per respondre a una situació d'incompliment. Aquest aval el podríem executar i quedar-nos els diners congelats del banc, per més que l'empresa estigués en concurs de creditors i hi hagués altres interessats que reclamessin crèdits a la constructora. Això sí, no recuperaríem la propietat del terreny ni podríem exigir que se'ns entregués l'immoble acabat.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Okupes sí, Ocupes no

12/04/2013
Okupes sí
 
En el cas que creieu en el fi social de l'habitatge i vulgueu okupar-ne un, ha d'estar buit de fa bastant de temps (més d'un any per exemple), que els seus propietaris no l'utilitzin ni hi hagi cap rètol de “en venda”, “en lloguer” o que no hi hagi penjat cap placa de llicència d'obres.
 
Si és així (i cal estudiar la finca diferents dies a diferents hores per assegurar-se'n), si okupeu la finca heu de saber que passades 48 hores de l'okupació, la policia ja no us pot fer fora sense ordre judicial i els propietaris hauran d'iniciar un procediment civil de desnonament en precari. En canvi, si okupeu una finca que els propietaris utilitzen o que hi ha el rètol de “en venda”, “en lloguer” o “en obres”, podríeu estar cometent un delicte d'usurpació, cosa que és bastant més greu.
 
Si us arriba a la finca okupada la demanda civil de desnonament i voleu oposar-vos-hi, el dia del judici heu de presentar-vos-hi forçosament amb un advocat. Un cop dictada sentència en contra, podeu interposar un recurs d'apel·lació; el perdríeu, però retardaríeu el llançament una mica més.
 
Okupes no
 
En el cas que sigueu propietaris d'un habitatge ocupat i voleu recuperar la finca ocupada, podeu interposar una denúncia davant dels Mossos si la finca no porta més de 48 hores ocupada o si la finca l'esteu utilitzant habitualment o la teniu en venda, en lloguer o està en obres de rehabilitació.
 
Si no es dóna cap d'aquestes situacions, recomanem interposar una demanda civil de desnonament en comptes d'una denúncia penal, ja que us trobaríeu que passaria un any o més i finalment el jutjat arxivaria el procediment en considerar que era un habitatge deshabitat i que, en no utilitzar-lo, els ocupants hi eren per necessitat i, per tant, no havien comès cap delicte.
 
Si presenteu la demanda civil com diem, el jutge assenyalarà directament dia pel judici, dia per notificar la sentència als ocupants i dia pel llançament. Si la sentència és condemnatòria i els ocupants no la recorren, els funcionaris del jutjat acompanyats de la policia aniran a la finca i faran fora els ocupants.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Què cal saber sobre els animals de companyia

15/03/2013
Els animals de companyia tenen una sèrie de drets que cal respectar. Aquests drets estan encaminats a protegir el benestar dels animals i a afavorir una conducta més cívica de les persones envers aquests. Per tant, cal saber que quan portem un animal a casa, haurem de mantenir-lo a partir d'aquell moment en bones condicions higièniques i sanitàries. Això vol dir que li haurem proporcionar tota l'assistència veterinària que necessiti per garantir-li una bona salut. A més, li haurem de procurar una identificació mitjançant una plaqueta on constin les dades i el contacte del propietari que haurà de dur sempre penjada. Per últim, caldrà implantar-li un microxip electrònic amb les dades d'identificació.
 
Per altra banda també hem de saber que és prohibit maltractar els animals, abandonar-los, no donar-los l'alimentació suficient, donar-los com a premi, sotmetre'ls a treballs inadequats, mantenir-los lligats durant una bona part del dia o no facilitar-los el moviment necessari, exhibir-los com a reclam, matar-los per joc o bé comprar-los en un lloc no autoritzat. Aquesta última prohibició vol dir que no es podran comprar animals de companyia a persones que no disposin d'una autorització administrativa. Per tant, queda prohibida la compravenda d'animals entre particulars.
 
Si no complim alguna o alguna de les obligacions o prohibicions que tenim vers el nostre animal de companyia, hem de saber que ens podran imposar una multa que pot anar des dels 100 €, per als casos més lleus com bé pot ser no dur-los correctament identificats, fins als 20.000 € per als casos més greus, que són els que consisteixen en maltractar l'animal, matar-lo, sacrificar-lo o fer-lo participar en baralles. Depenent de la gravetat dels fets, es pot arribar a imposar una pena de fins a un any de presó.
 
Per últim, cal recordar que el propietari d'un animal n'és el responsable dels danys que pugui ocasionar a d'altres persones o animals. Per tant, haurem de tenir sempre cura del seu comportament en llocs oberts com ara el carrer o el camp, ja que si mossega a algú o fa mal a un altre animal, la persona afectada ens podrà reclamar, per via judicial, una indemnització pels danys i perjudicis soferts. Aquesta indemnització es graduarà d'acord amb els danys soferts.
 
Així doncs el consell d'aquesta setmana és que abans d'adoptar o comprar un animal, ens informem bé sobre tot allò que haurem de fer a partir d'aquell moment amb ell, ja que les obligacions dels propietaris vers els seus animals són inexcusables. De la mateixa manera haurem de tenir cura que la nostra mascota no provoqui cap dany a cap altra persona.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación