CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Qui és que ha de pagar l’impost per constituir un préstec hipotecari?

16/03/2018
Al Consell de la Setmana “Qui ha de pagar les despeses per formalitzar una hipoteca?”, us vàrem explicar que el Tribunal Suprem havia declarat en una sentència que les clàusules que obliguen el consumidor a pagar la totalitat de les despeses de constitució d’un préstec hipotecari són abusives.

Doncs bé, fa pocs dies hem pogut saber a través d’un comunicat de premsa del propi Tribunal Suprem, que el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD), que és una de les despeses de constitució del préstec hipotecari que acostuma a tenir un import més elevat, l’ha de pagar el consumidor i no pas l’entitat financera.

Considera aquest òrgan judicial que tant la normativa que regula l’impost com la pròpia jurisprudència d’aquest mateix tribunal, deixen ben clar que el pagament d’aquest impost li pertoca al consumidor i no pas a l’entitat financera.

D’aquesta manera des del Bufet Molina Bosch entenem que si vols reclamar a l’entitat financera que et pagui les despeses de constitució del préstec, hauràs d’ometre el pagament de l’import d’aquest impost.
Qui és que ha de pagar l’impost per constituir un préstec hipotecari? Facebook Twitter Linkedin Google +

Puc obligar a vendre un immoble que tinc en copropietat?

02/02/2018

La resposta és que sí; ningú està obligat a romandre en copropietat amb altres persones de forma indefinida. Posem per cas uns germans que hereden a parts iguals l’habitatge dels seus pares.

Així doncs, per acabar amb la situació de copropietat cal  que et posis d’acord amb la resta de titulars de l’immoble per tal de vendre’l, o que aquests altres titulars et comprin la teva part pel preu que pacteu.

Ara bé, en el cas que no us poseu d’acord i vegis que el tema s’eternitza, des del Bufet Molina Bosch recomanem que iniciïs una procés judicial per tal de posar fi a la situació de copropietat. Aquest procediment es coneix com a procediment de divisió de la cosa comuna perquè, en cas que sigui físicament factible, pots demanar al jutjat que divideixi l’immoble per tal que cada un dels propietaris es quedi una part.

No obstant en la majoria de casos aquesta solució no és possible, ja que és molt probable que es tracti d’un pis o una casa que no es pugui dividir en dues entitats diferents. En aquests casos pots demanar al jutjat que et compri la teva part de l’immoble aquell titular que hi tingui més interès, que es vengui a un tercer a través d’un professional intermediari o que es vengui mitjançant una subhasta judicial.

Puc obligar a vendre un immoble que tinc en copropietat? Facebook Twitter Linkedin Google +

Com puc evitar que al meu edifici hi hagi un habitatge d’ús turístic?

27/10/2017

L’única manera d’evitar que al teu edifici algun propietari utilitzi el seu pis com a habitatge d’ús turístic és que la pròpia Junta de propietaris ho prohibeixi expressament.

 

I com es fa això? Doncs cal que es reuneixi formalment la Junta i aquesta aprovi per una majoria de quatre cinquenes parts la modificació dels estatuts de la comunitat, fent constar expressament que a l’edifici queda prohibit l’ús dels habitatges com a habitatges d’ús turístic. No és suficient amb un simple acord de Junta, sinó que és estrictament necessari que aquesta prohibició consti als estatuts de la comunitat.

 

Un cop aprovada la modificació dels estatuts és necessari que s’inscriguin al registre de la propietat corresponent. Amb això queda assegurat que qualsevol propietari o persona que vulgui comprar un habitatge de l’edifici pugui conèixer aquesta prohibició.

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta modificació dels estatuts no pot afectar a aquells pisos que ja s’estan utilitzant en aquell moment com a habitatges d’ús turístic. En aquests casos l’única manera d’evitar que es pugui continuar amb aquesta activitat, és que l’habitatge d’ús turístic provoqui molèsties greus que afectin la convivència de la resta de la comunitat. Si això és així es pot instar al propietari que cessi immediatament l’activitat.

 

Des del Bufet Molina Bosch recomanem a les comunitats de propietaris que no vulguin que cap dels habitatges que la conformen s’utilitzin amb finalitats turístiques, que modifiquin els estatus de la comunitat per incloure una prohibició d’ús turístic dels habitatges.

Com puc evitar que al meu edifici hi hagi un habitatge d’ús turístic? Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación