CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Fem valdre el nostre dret a una mort digna

22/02/2013
No està de més preveure què és el que volem que tinguin en compte els metges que ens han d'atendre en el cas que patim un accident o una malaltia tan greu que no ens permeti decidir per nosaltres mateixos sobre el nostre destí.
 
En qualsevol moment la persona més sana pot patir un accident que l'impedeixi expressar-se i que obligui l'equip mèdic a mantenir-lo en vida per mitjans artificials. És això el que volem? Si no és això, sigui en un cas com aquest o derivat de qualsevol altra circumstància, podem determinar en un document oficial quines tècniques mèdiques volem que se'ns apliquin i quines no, quins tractaments estem disposats a suportar i quins no, i inclús reivindicar el nostre dret a que no allarguin la nostra vida de forma inútil.
 
Òbviament també podem posar per escrit si volem que alguns dels nostres òrgans es destinin a la investigació científica o que siguin aprofitats per altres pacients que els puguin menester.
 
Finalment, també és important nomenar un representant que estigui al corrent de quina és concretament la nostra postura respecte d'aquesta mena de situacions, per tal que l'equip mèdic l'escolti i tingui en compte els seus arguments, talment com si fóssim nosaltres mateixos.
 
Tot això s'ha de fer constar en el document que anomenem de voluntats anticipades. Hi ha un model al web de la generalitat, que es pot modificar i cal que el signin tres testimonis si no és que el signem davant d'un notari.
 
Aquest document l'haurem d'inscriure al Registre de voluntats anticipades de la Generalitat perquè així qualsevol metge de qualsevol centre hi podrà tenir accés i verificar la nostra voluntat.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Quan temps em puc esperar per reclamar una indemnització per danys?

21/12/2012
Quan tenim un accident, ja sigui de trànsit o d'altra mena, i hem patit danys físics o sobre els nostres béns, hem de tenir en compte que els drets per reclamar una possible indemnització prescriuen. Això vol dir que si hem trigat massa a reclamar, ja no tindrem dret a que ens indemnitzin.
 
En concret a Catalunya el termini per poder reclamar una indemnització pels danys i/o les lesions sofertes és de tres anys, mentre que a l'estat espanyol aquest termini es d'un any. Podem interrompre aquest termini si interposem una reclamació judicial o extrajudicial contra la persona que ens ha causat els danys, de manera que el termini es tornarà a iniciar. Una molt bona manera d'interrompre aquest termini de forma extrajudicial és enviar al responsable dels danys un burofax amb avís de rebut i certificat de contingut, on es faci constar aquesta interrupció. Això ens permetrà disposar de més temps per preparar la reclamació judicial que volem interposar.
 
En el cas que haguem patit lesions, hem de saber també que els terminis de prescripció començaran a comptar a partir de que ens haguem curat completament. És a dir, que si hem sofert fractures o altres lesions que tarden un cert temps a curar-se, el termini de prescripció s'iniciarà a partir del moment en que estiguem totalment recuperats. Això és així ja que la indemnització que hem de reclamar en aquests casos es calcularà també en funció dels dies que aquestes lesions hagin tardat a desaparèixer.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Diferència entre demanda i denúncia

19/10/2012
La diferència entre una demanda i una denúncia és que la primera és l'escrit pel qual s'inicia un procediment civil, laboral o contenciós-administratiu; i la segona és l'escrit pel qual comuniquem la comissió d'un fet tipificat al Codi penal com a delicte o falta.
 
En l'àmbit civil, la demanda serà l'instrument pel qual reclamarem contra una altra persona o entitat l'entrega d'una cosa, ja siguin diners, un bé immoble, o bé reclamen una obligació de fer, o per declarar un divorci, repartir una herència, etc.
 
En l'àmbit laboral, mitjançant la demanda volem que un jutge determini si un acomiadament és o no procedent, que obligui a l'empresari a pagar-nos els diners que ens deu, que ens reconegui determinades condicions laborals, o bé que la Seguretat Social o l'Inem ens reconegui un grau d'incapacitat, el dret a percebre una prestació, etc.
 
En l'àmbit contenciós-administratiu, reclamem els nostres drets enfront d'una administració pública. Per exemple, la qualificació d'un terreny com a urbà, un problema d'estrangeria, etc.
 
Les demandes, en qualsevol d'aquests àmbits, només les pot presentar la persona directament afectada.
 
La denúncia només serveix per tractar temes penals, com ara un homicidi, unes lesions, una amenaça, un robatori. La denúncia la pot presentar qualsevol persona encara que no hagi estat la directament perjudicada, i la policia o el jutjat actuarà per sí sol per perseguir el delinqüent.
 
Per tant, no podem dir que denunciarem a algú perquè ens deu uns diners, perquè ens volem divorciar, per impugnar un acomiadament o per reclamar contra una administració pública. Per contra, no podem demandar a ningú perquè ens ha robat la cartera o perquè ven drogues pel carrer.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación