CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Voleu reclamar una factura a un client sense haver de recórrer a un advocat?

27/07/2012
Els autònoms i petits empresaris a vegades es troben amb un client que no els paga una factura en un termini adequat. Si la factura prové d'una prestació de serveis, d'una execució d'obra o de la venda d'articles per al consum, el termini per reclamar-li judicialment al client és de tres anys, però podeu interrompre el termini enviant-li un burofax amb avís de rebut i certificat de contingut. D'aquesta manera el comptador del termini es posa a zero altre cop i disposeu de tres anys més. Això es pot fer tants cops com es vulgui.
Si no aconseguiu que us pagui reclamant-li per escrit, podeu fer-ho per la via judicial a cost zero si la factura és d'un import inferior a 2.000,00 €, ja que no és obligatori fer-ho mitjançant advocat i procurador. Això vol dir que haureu de redactar vosaltres mateixos la demanda, adjuntant la factura, i el jutjat s'encarrega de reclamar-la al client. Per això heu d'anar a qualsevol jutjat degà del municipi i demanar un formulari de procediment monitori, omplir-lo i presentar-lo al jutjat del municipi on visqui el client.
És important que el domicili del client estigui complert i sigui correcte ja que, si no, el jutjat us envairà amb paperassa i s'eternitzarà el procediment.
Si no teniu clar que el client encara visqui a l'adreça que teniu, o preveieu que contestarà al requeriment amb qualsevol excusa per no pagar, oblideu-vos del monitori. Només haureu aconseguit perdre el temps. Presenteu directament una demanda de judici verbal (demaneu el formulari al jutjat degà) i us estalviareu un pas.
Tot i així, si el jutjat condemna el client a pagar la vostra factura i no ho fa, haureu d'iniciar la via executiva per embargar béns, i això sí que ho heu de fer amb advocat i procurador. Si no us interessa continuar, però, podeu no executar la sentència.
Facebook Twitter Linkedin Google +

El risc de no tenir contractada una pòlissa d'assegurança de la llar.

06/07/2012
Tant si s'és llogater com propietari d'un habitatge és del tot recomanable contractar una pòlissa d'assegurança de la llar, ja que pot estalviar més d'un disgust.
 
Principalment les pòlisses d'assegurança de la llar serveixen per cobrir els danys que es produeixen a l'habitatge com a conseqüència dels agents meteorològics o de l'acció de tercers, però aquestes assegurances porten també sovint aparellada un assegurança de responsabilitat civil, que cobreix els danys que es causin directa o accidentalment a tercers. D'aquesta manera, si per culpa d'un incendi o inundació que s'inicia al carrer o al pis del costat, es causen danys al nostre habitatge, l'assegurança de la llar cobrirà els desperfectes soferts. A més, si som nosaltres qui causem danys a veïns per culpa d'una inundació o incendi que ha tingut origen al nostre habitatge, l'assegurança també respondrà.
 
Ara bé, si provoquem danys a un veí a causa d'un incendi o una inundació que te l'origen al nostre habitatge, sense tenir una assegurança contractada, de ben segur que els afectats o les seves companyies asseguradores ens reclamaran les indemnitzacions que pertoquin. Cal tenir en compte que si els danys no només són al mobiliari si no que a més a més es provoquen víctimes mortals, les indemnitzacions poden arribar a ser milionàries. En aquest sentit només es respondria de les indemnitzacions reclamades si es demostra que els danys produïts són conseqüència d'una acció o d'una omissió encara que aquesta conducta no s'hagi volgut ni previst.
 
Per tant, i a fi i efecte d'evitar mals tràngols, és recomanable tenir contractada una assegurança d'aquest tipus.
 
Per altra banda, la majoria d'aquestes assegurances cobreixen també riscs fora de la llar com ara l'assistència en viatge, la utilització fraudulenta de targetes de crèdit i els furts o robatoris. A més també acostumen a cobrir la defensa lletrada de l'assegurat mitjançant els advocats de l'empresa asseguradora o bé mitjançant el pagament dels honoraris de l'advocat de la nostra confiança.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Vull comprar-li el cotxe a un particular. Què he de tenir en compte?

25/05/2012
Abans de comprar el vehicle a un particular, caldria examinar en la mesura del possible el seu estat de conservació, ja que en aquests casos no existeix garantia del producte, sinó una responsabilitat del venedor per defectes amagats que puguin sorgir durant el termini de sis mesos a comptar des de la venda del vehicle. Si convé, preneu fotos i comproveu que el comptaquilòmetres és coherent amb el que marca la targeta de la ITV que us han de facilitar.
 
Un cop esteu segurs que voleu comprar el cotxe, heu de signar un contracte privat. És important que en aquest contracte hi feu constar de forma clara el dia i la hora de la compravenda, perquè quedi clar qui té la responsabilitat en cas que arribi una multa de trànsit. També hi fareu constar les dades completes del comprador i del venedor; les dades del vehicle com ara la marca, el model, el color, la matrícula i el número de bastidor; i finalment, l'import de la compravenda. 
 
Aquest document el signareu per duplicat i cada part es quedarà una còpia. A més, cal que el venedor us faciliti una fotocòpia del seu DNI, la documentació original de la targeta de la ITV, del permís de circulació i de l'últim rebut de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Per últim cal que ompliu i signeu conjuntament la sol·licitud de canvi de titularitat del vehicle (aquest document el trobareu a la web de la Direcció General de Trànsit).
 
Ara ja només us queda liquidar i pagar l'impost de transmissions patrimonials (model 620 de l'Agència Tributària de Catalunya). Aquest tràmit el podeu fer vosaltres mateixos a qualsevol oficina liquidadora o bé per Internet.
 
Quan ja hagueu pagat l'impost us haureu d'adreçar a la delegació de la DGT que us quedi més aprop i fer efectiu el canvi de nom, contra el pagament de la taxa corresponent.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación